ikona pliku doc

biomedyka notatki

biomedyka


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 210.00 kB.


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA
Moduł 1: Rozwój fizyczny i motoryczny
      Hierarchia potrzeb Maslowa i znaczenie zaspokojenia potrzeb biologicznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
      Hierarchia potrzeb Maslowa:
      Potrzeby fizjologiczne: jedzenie, woda, sen, odpoczynek
      Potrzeby bezpieczeństwa: posiadanie domu, wolność od lęku i przemocy
      Potrzeby miłości i przynależności: bycie członkiem rodziny, grupy, akceptacja społeczna
      Poczucie własnej wartości: docenienie przez innych świadomość własnych zalet i wad
      Samorealizacja: realizacja zdolności indywidualnych i działalność twórcza
      Potrzeby wyższego rzędu: poszukiwanie wiary, pokoju, sprawiedliwości
      Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych jest warunkiem wykształcenia się potrzeb wyższych rzędów. U osoby głodnej, zmęczonej, spragnionej nie wykształca się potrzeba samorealizacji czy przynależności. Dlatego zapewnienie dziecku warunków do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju na poziomie biologii jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.
      Rozwój osobniczy (ontogenetyczny) i rozwój rodowy (filogenetyczny) – definicja
      Rozwój osobniczy (ontogeneza) – ogół procesów i zjawisk zachodzących od zapłodnienia aż do śmierci organizmu. Pierwszy etap rozwoju od bruzdkowania zygoty do narodzin nazywamy rozwojem zarodkowym, czyli embriogenezą. Na tym etapie powstają i różnicują się tkanki i narządy. Dalszy rozwój polega głównie na wzroście rozmiarów ciała i zmianie jego proporcji oraz na zmianach fizjologicznych i związanych z dojrzewaniem płciowym.
      Rozwój rodowy (filogeneza) – ogół procesów, czynników i wydarzeń powodujących powstanie jakiegoś gatunku, jego zmiany i ewentualne wymarcie. W przypadku człowieka (antropogeneza) obejmuje on powstanie pierwszych hominoidów w połowie trzeciorzędu, utrata ogona, „zejście z drzewa”, przyjęcie wyprostowanej postawy ciała przez pierwszych hominidów, opan
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 210.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!