ikona pliku doc

biomedycznepodstawy notatki

notatki z wykładóww


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53,00 kB.


Biomedyczne podstawy rozwoju- wykład 1.
Cechą charakterystyczną zjawiska rozwojowego jest zmiana progresywna, postęp uniemożliwiający cofanie się i powrót do pierwotnego stanu wyjściowego.
Rozwój jest to proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem. Rozwój ma charakter progresywny, jeżeli w jego wyniku powstaje nowa, wyższa jakość.
Ontogeneza, czyli rozwojem osobniczym, określa się proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do kresu życia osobnika.
Przez pojęcie rozwoju fizycznego (somatycznego lub biologicznego) należy rozumieć całokształt procesów biologicznych jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej.
Auksologia (dewelopmentologia) jest nauką o ontogenezie, badająca organizmy żywe w rozwoju osobniczym w zależności od czasu, determinacji genetycznej, wpływów środowiska, zarówno w aspekcie rozwoju biologicznego jak również psychicznego i motorycznego.
Według Eberta:
Różnicowanie- zespół zmian uczestniczących w progresywnym narastaniu odrębności w strukturze
i funkcji komórek.
Wzrost- stały przyrost ogólnej masy.
Morfogeneza- wykształcenie formy i przyjmowanie nowego kształtu.
Według Bonnera:
      Na rozwój składają się dwa zespoły procesów: twórczych i hamujących działalność twórczych.
      Do procesów twórczych autor zalicza wzrost, morfogenezę i różnicowanie.
      Do czynności hamujących- wewnętrzne (aktywizacja i genetyczna determinacja rozwoju) i zewnętrzne
(np. choroby, ilość i jakość diety).
Według Wolańskiego:
Aspekty jakościowe rozwoju:
      Wzrastanie- powiększanie się ciała.
      Różnicowanie- doskonalenie struktury (cytogeneza, histogeneza i organogeneza).
      Dojrzewanie- doskonalenie się funkcji ( specjalizacja i integracja).
      Postęp- dosk
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!