ikona pliku docx

biomedyczne podstawy wych. not notatki

wyklad


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.03 kB.


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA (wyk. co 2 tyg.)

prowadząca: mgr Agnieszka Sobolewska-Popko

e-mail: agapopko@gmail.com

konsultacje: pon.8.30-10.00; śr. 13.00-14.30, pok.101

6 wyk. (na ost. zal. w formie testu jednokrotnego wyboru bez pytań ujemnych).

wyk. 1, dn. 04.03.2013r. (pon.10.15-11.45), s.6

ANTROPOLOGIA- nauka o historii gatunkowej człowieka, o jego zmienności w czasie i przestrzeni.

ANTROPOGENEZA- historia rodowa, filogeneza człowieka i człowiekowatych, całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły drogą stopniowych przemian struktury genetycznej gatunku, do przekształcania się populacji przedludzkich naczelnych (prehominidów) w populacje Homo sapiens.

KIERUNKI EWOLUCJI CZŁOWIEKOWATYCH:

 1.  Pionizacja ciała, która jak się sugeruje, wyprzedziła powiększenie objętości mózgu.
 2.  Powiększenie objętości mózgu w stosunku do wielkości bezwzględnej i względnej ciała.
 3.  Znaczny stopień komplikacji mózgu.
 4.  Zmiany w szkielecie (w tym istotne zmiany w czaszce)

-pojawienie się krzywizn po przyjęciu postawy wyprostowanej

-przesunięcie otworu wielkiego czaszki z jej tylnej części na środek podstawy

-wydłużenie się nóg w stosunku do rąk i przesunięcie palucha

-brak wałów kostnych nad oczodołami

-spłaszczenie u człowieka części twarzowej czaszki

-inny kształt szczęki (ukł. Zębów u małp jest prostokątny, a u czł. paraboliczny)

 1.  Pojawienie się mowy ciała oraz zachowań społecznych, świadomości, wyższych czynników psychicznych, co przyczyniło się do rozwoju kultury.
 2.  Zwolnienie tempa rozwoju osobniczego (wydłużenie dzieciństwa).
 3.  Brak owłosienia całych powłok ciała.

AUKSOLOGIA:

 1.  nauka o rozwoju ontogenetycznym (osobniczym) człowieka
 2.  głównym przedmiotem zainteresowań jest dziecko
 3.  poszukuje optymalnych warunków do rozwoju dziecka

opiera się głównie na:

 1.  zbieraniu wywiadu: ciąża, poród, pierwsze 2 lata
 2.  ocenie somatoskopowej: proporcje ciała stan odżywienia, czynność tarczycy, wtórne cechy płciowe
 3.  badaniu przedmiotowym wraz z oceną wieku kostnego i zębowego oraz sprawności i wydolności fizycznej
 4.  badaniach dodatkowych

Bad. wyk. lekarz. Gdy ma trudności kieruje dziecko do poradni specjalistycznej. Wybrane przypadki leczone są w oddziałach pediatrycznych lub poradniach endokrynologicznych.

ONTOGENEZA- jest to rozwój osobniczy rozpoczynający się od chwili podziału komórki jajowej aż do osiągnięcia przez organizm stanu dorosłego, czyli od poczęcia aż do śmierci. Ontogenezę dzielimy na okres prenatalny (przed urodzeniem) i okres postnatalny (po urodzeniu).

FILOGENEZA-zmiany zachodzące międzypokoleniowo.

GENETYKA- nauka o dziedziczności i zmienności organizmów żywych, zajmuje się ona przyczynami płodzenia potomstwa podobnego do rodziców oraz odstępstwami od tego podobieństwa.

DEFINICJA ROZWOJU:

 1.  rozwój jest to proces ukierunkowanych zmian
 2.  rozwój ma charakter progresywny, choć regres też może wystąpić (np. gdy pojawi się jąkanie u dziecka zw. z przeżyciami traumatycznymi)
 3.  rozwój zw. jest z postępem, ze zmianami
 4.  celem rozwoju jest doprowadzenie jednostki do samodzielności; często ma to odnosi się to do założenia rodziny, ale nie zawsze bo nie wszyscy decydują się na dziecko; samodzielność jest tu rozumiana w znacz. np. znalezienia pracy prze dorosłą osobę
 5.  rozwój fizyczny jest procesem; nie jest to stan, ponieważ on trwa

ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1.  Jakościowe:
 1.  Wzrastanie-powiększenie się ciała
 1.  Rozrost-zwiększanie się wymiarów i masy tkanek
 2.  Rozplem-mnożenie się liczby komórek na drodze podziału komórek i  powielania DNA
 1. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.03 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!