ikona pliku DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania notatki

Definicja zdrowia,Definicja zdrowia pozytywnego,Uwarunkowania zdrowia,Profilaktyczne funkcje służby zdrowia,Promocja zdrowia,Główne zagrożenia zdrowia,Zagrożenia w środowisku społecznym, Główne problemy zdrowotne, Cele narodowego programu zdrowia, Zmęczen


  707 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 707
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 90.50 kB.


Definicja zdrowia Wg. Światowej organizacji zdrowia ? zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomagania ale pełnia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Współautorem był Marcin Kasprzak. Krytyka dotyczy tego, że definicja idealizuje zdrowie. Osiągnięcie stanu pełni w trzech zakresach jest niemożliwe. Ujmuje zdrowie w kategoriach statycznych (zdrowie mamy albo nie) Definicja zdrowia pozytywnego Definicja ta akcentuje nie tyle ochronę zdrowia, walkę z chorobami ile stawia na kreatywność człowieka, stawianie sobie celów twórczości (twórcze, aktywne nakierowanie na cele bliższe i dalsze życie); człowiek mimo swoich braków może kreatywnie żyć, wtedy możemy mówić o zdrowiu pozytywnym Uwarunkowania zdrowia - genetyka 15-20? - służba zdrowia 10-15? - środowisko przyrodnicze i społeczne 20? ( środ. przyrod.- powietrze, woda, gleba, promieniotwórczość- 5?; środ. społeczne.-rodzina, szkoła, dom, zależności między ludźmi - 15? - styl życia jednostki: ponad 50? (aktywność ruchowa, racjonalne żywienie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, stosunek do używek, sposób komunikowania się z ludźmi Wskaźniki zdrowia Ws. subiektywne ?wynikają z naszego samopoczucia Ws. obiektywne- to takie, które dają się zmierzyć np. temperatura Ws. negatywne- do nich zaliczamy: - umieralność ? jest to liczba wszystkich zgonów na różne jednostki chorobowe na 1000 lub 10000 ludności w określonej jednostce czasu najczęściej w ciągu roku - śmiertelność ? liczba wszystkich zgonów na konkretną jednostkę chorobową itd. J/w np. z powodu aids wynosi 100?- każdy kto zachoruje umiera - zapadalność- liczba nowych zachorowań na 100 itd. J/w - chorobowość- liczba ludzi chorujących na daną jednostkę chorobową na 1000 itd. J/w Profilaktyczne funkcje służby zdrowia Zwyczajowo mówimy, że służba zdrowia leczy, rehabilituje, prowadzi profilaktykę. Stefan Kleczko
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 90.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-11-25 23:42:27 malgocha1335

    jest dobry, lecz nie pasuje do mojej pracy

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!