ikona pliku doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania notatki

Wykład 1.


  1322 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1322
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34,00 kB.


WYKŁAD 1. (08.10.2008) TEMAT: Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka. ROZWÓJ ? określony proces zmian jakim podlega materia, a prowadzących do powstania nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego, możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Za słownikiem terminów genetycznych pojęciem ROZWÓJ rozumiemy proces uporządkowanego wzrostu i różnicowania będący wynikiem współdziałania genomu (1n mat. gen.), cytoplazmy, środowiska wewnętrznego i środowiska zewnętrznego. Jest on zaprogramowanym następstwem zmian fenotypowych, nieodwracalnych lub trudno odwracalnych w normalnych warunkach. Całość tych przemian stanowi cykl życiowy organizmu. Mówiąc o rozwoju w takim rozumieniu wyróżniamy w nim 4 procesy: Replikacja genetyczna ? podwojenie się zawartej w chromosomach informacji genetycznej w trakcie mitozy Wzrost ? powiększenie się masy organizmu, zjawisko związane z aktywnością metaboliczną komórek Różnicowanie komórek ? pod względem struktury i funkcji dające początek morfologicznie i funkcjonalnie zróżnicowanym grupom komórek. Histo ? i Organogeneza ? proces tworzenia tkanek, charakteryzujących się określoną funkcją. Tkanki te tworzą następnie organy. ROZWÓJ OSOBNICZY ( ontogenetyczny) ? zespół procesów kierowanych, nieodwracalnych, powiązanych wzajemnie ze sobą, kształtujących organizm osobnika od zapłodnienia do śmierci. Proces ten możemy ujmować w aspektach: - biologicznym (rozwój morfologiczny, fizjologiczny i motoryczny) - psychicznym - społecznym Przemiany zachodzące w poszczególnych właściwościach są wzajemnie uwarunkowane, zazębiają się i uzupełniają, co ma szczególne znaczenie w przypadku rozwoju człowieka. Stąd też wszelkie ich rozdzielenie (przy omawianiu bądź przy opisie, celem łatwiejszego zrozumienia) ma tylko umowne znaczenie. ROZWÓJ FIZYCZN
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!