ikona pliku odt

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania notatki

cykl rozwoju osobniczego


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.05 kB.


Rozwój osobniczy – ontogeneza – to ciągły (nieodwracalny) proces rozwoju biologicznego od momentu zapłodnienia do momentu śmierci osobnika
Rozwój osobniczy przebiega przez kolejne stałe okresy życia o nie ostrych często arbitralnie ustalonych granicach, których podstawę wydzielania stanowią zjawiska morfologiczne i fizjologiczne; co prawda charakterystyczne dla poszczególnych okresów, ale równocześnie bardzo osobniczo zmienne w czasie
Rozwój – proces ukierunkowanych nieodwracalnych zmian
Ontogeneza (rozwój osobniczy) – to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej do śmierci osobnika
Rozwój fizyczny (somatyczny) – to całokształt procesów biologicznych (biochemicznych i biofizycznych) jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej
W ramach rozwoju fizycznego wyróżnia się 3 procesy:
Wzrastanie – (rozplem, rozrost) – powiększenie ciała i ilość
Różnicowanie – (doskonalenie struktury)
Dojrzewanie – (doskonalenie funkcji, jakość )
Kinetyka rozwoju – poziom na jakim przebiega rozwój
Niższy, Normalny, Wyższy
Dynamika rozwoju (tempo rozwoju) – wielkość przyrostów danej cechy w jednostce czasu
Rytmiczność rozwoju – różne tempo
Okres bujania – okres pełnienia
CYKL ROZWOJU OSOBNICZEGO
Środowisko Charakter przemian biochemicznych
      Okres życia embrionalnego A. Anaplasis (ewolucja )
280 dni A > K
      Okres życia postembrionalnego B. Metaplasis ( transwolucja )
100 (?) lat A=K
C. Kataplasis (
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.05 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!