ikona pliku doc

Biomedyczne podstawy rozwoju notatki

czynniki endogenne


  416 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 416
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB.


Slajd 1 Czynniki endogenne paragenetyczne Etapy rozwoju osobniczego człowieka (Malinowski 1999) Etap rozwoju wewnątrzłonowego (prenatalny) Zygoty (jaja płodowego) : trwający od zapłodnienia do około 7-10 dnia ciąży, Zarodkowy (embrionalny) : pierwsze 8 tygodni ciąży do chwili utworzenia łożyska, Płodowy (fetalny) : od 9 tygodnia do urodzenia, Etap rozwoju zewnątrz łonowego (postnatalny) Noworodka : do 28 dnia życia, Niemowlęcy : do ukończenia I roku życia, Wczesnodzieciecy : od 1 do 7 roku życia Poniemowlęcy : do końca 3 roku, przedszkolny : do końca 6 roku, późno dziecięcy : od 7 do 14-15 roku, wczesnoszkolny : 7 ? 10 roku, pokwitanie : do 15 roku, młodzieńczy : od 16 ? 20 roku, dorosły : do około 40 roku, dojrzały do około 50 roku, starości od 50 ? 60 roku Czynniki endogenne paragenetyczne można rozpatrywać w ten sposób, że rozwój nowego organizmu w ciele matki w zasadniczy sposób jest determinowany przez właściwości jej organizmu. Zauważono że w zakresie cech ilościowych w większym stopniu występuje podobieństwo do matki niż do ojca. Podobieństwo to wiąże się z następującymi cechami : Cechy kości (wysokość ciała, kształt głowy), Kształt części miękkich (kształt nosa, uszu, itp.) Rozkład pigmentu(barwa włosów, oczu) Pamięć ruchowa (czucie proprioceptywne), Cechy fizjologiczne (ciśnienie tętnicze krwi) Uzasadnienie tych zjawisk należy tłumaczyć następująco : Organizm potomny rozwijający się w łonie poddany jest wpływowi genotypu matki, (konstrukcja organizmu matki stwarza określone warunki do rozwoju nowego organizmu), Kolejność urodzeń (ciąż) : W wyniku urodzeń zachodzą w organizmie matki zmiany anatomiczno ? funkcjonalne (elastyczność ściany macicy, elastyczność ściany brzucha), Szybsze zajście w ciąże, krótsze niż 2 lata, w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!