ikona pliku doc

Biomechanika notatki

ściąga na biomechanike


  235 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 235
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 82.50 kB.


BIOMECHANIKA - nauka o ruchach organizmów żywych (ludzkich i zwierzęcych) bada zarówno aktywne ruchy żywego organizmu jak położenie, postawę całego ciała wraz z jego poszczególnymi częściami; opisuje oraz analizuje zjawiska ruchu i równowagi w zakresie, w jakim odzwierciedlają one działanie sił mechanicznych; w biomechanice ruch 1 równowaga są ściśle współzależne; Jej działy to; Statyka (gr. utrzymujący równowagę), dynamika ( z gr. siła) kinematyka - ( z gr. ruch ) - dotyczy geometrii ruchu; kinetyka - odnosi się do sił ,które wywołują ruch; Jest to nauka o biologicznym podłożu, przyczynach, przebiegu i mechanicznych skutkach ruchu człowieka (organizmów żywych). Biomechanika to nauka interdyscyplinarna - czerpie z innych nauk biologicznych i fizycznych; anatomia funkcjonalna, budowa, struktura i działanie aparatu ruchu; fizjologia ruchu- procesy które zachodzą w innych układach i narządach w czasie ruchu (układ nerwowo-mięśniowy, krążenia, oddechowy itp.); fizyka - mechanika (statyka, dynamika); opisanie ruchu przy użyciu wielkości fizycznych matematycznych; Zadania biomach.: badanie zasad i warunków w jakich siły powodują wykonanie ruchu w organizmach żywych. Każdy akt ruchowy ma swoja określona strukturę poszczególne jego części (elementy ruchu) oraz charakterystyczne wielkości są powiązane w jedną całość - w biomechanice związki te i wielkości określamy jako tzw. Struktura ruchu Biomechanika bada strukturę ruchu w powiązaniu z budową i funkcja aparatu ruchu człowieka, a także w zależności od warunków środowiskowych w jakich dany ruch zachodzi; zrozumienie złożoności tej struktury ruchu możliwe jest na podstawie analizy i syntezy poszczególnych charakterystycznych wielkości i elementów danych ruchów i ustalenie ich wzajemnych stosunków i oddziaływań. Poznanie struktury ruchu pozwala na ocenę jego prawidłowości, przewidywanie rezultatu ruchowego, ocenę jego efektywności,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 82.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!