plik docx

metody badań na zwierzętach

metody badań na zwierzętach wykłady

Obserwacja naukowa -metoda, w której badacz przyjmuje zjawisko w takiej postaci, w jakiej się ono przypadkowo (naturalnie) ujawniło, rejestrując jedynie warunki i przebieg tego zjawiska. Powinna cechować się systematycznością zbierania i opisywania uzyskanych danych. Wady...

plik docx

układ pokarmowy

układ pokarmowy notatki

Układ pokarmowy 

1. Budowa układu pokarmowego: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek (wpust żołądka, dno żołądka, trzon żołądka, odźwiernik), jelito cienk...

plik pdf

patomorfologia

patomorfologia
Akademia Medyczna w Gdańsku PATOMORFOLOGIA SZCZEGÓŁOWA pod redakcją Kazimierza Jaśkiewicza Gdańsk 2005 Autorzy: G. Gulida, E. Iżycka, K. Jaśkiewicz, M. Kamiński, A. Karmoliński, M. Klimkowska, B. Maniszewska, A. Nałęcz, R. Rzepko K. Winogradow Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Roszkiewicz Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Akademii Medycznej w Gdańsku © Copyright by Medical University of Gdańsk ISBN 83-87047-89-9 Wydawca: Akademia Medyczna w Gdańsku SPIS T...

plik doc

biomedycznepodstawy

notatki z wykładóww
Biomedyczne podstawy rozwoju- wykład 1. Cechą charakterystyczną zjawiska rozwojowego jest zmiana progresywna, postęp uniemożliwiający cofanie się i powrót do pierwotnego stanu wyjściowego. Rozwój jest to proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem. Rozwój ma charakter progresywny, jeżeli w jego wyniku powstaje nowa, wyższa ja...

plik doc

Stawy kończyny dolnej

stawy kończyny dolnej z drobnym opisem
STAW KRZYŻOWO-BIODROWY- jest to staw prosty płaski, łączy obustronnie obręcz kończyny dolnej z kością krzyżową. Powierzchnie stawowe- tworzą powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Są pokryte chrząstką stawową (znacznie grubsza na kości krzyżowej). Jama stawowa jest wąska, a torebka stawowa napięta, przyczepia się wzdłuż brzegów powierzchni stawowych. Więzadła: więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne, krzyżowo-biodrowe grzbietowe, krzyżowo-bio...

plik odt

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

cykl rozwoju osobniczego
Rozwój osobniczy – ontogeneza – to ciągły (nieodwracalny) proces rozwoju biologicznego od momentu zapłodnienia do momentu śmierci osobnika Rozwój osobniczy przebiega przez kolejne stałe okresy życia o nie ostrych często arbitralnie ustalonych granicach, których podstawę wydzielania stanowią zjawiska morfologiczne i fizjologiczne; co prawda charakterystyczne dla poszczególnych okresów, ale równocześnie bardzo osobniczo zmienne w czasie Rozwój – proces ukierunkow...

plik pdf

Biologia- układ ruchu

środki ochrony indywidualnej
Narząd ruchu składa się z układu biernego - kostno-stawowego i układu czynnego nerwowo-mięśniowego. Mocne i twarde kości stanowią wewnętrzny szkielet, stanowiący podporę i ochronę dla pozostałych części ciała. W sumie układ kostny człowieka utworzony jest przez 206 pojedynczych kości połączonych różnymi rodzajami stawów. Kości różnią się kształtem i wielkością - i pełnią różne funkcje. Kości, stawy i mięśnie tworzą ściśle związaną ze sobą całość biologiczną i me...