plik pdf

biologia rorzerzenie


Gromada: Aves – ptaki: gołąb: Columba livia - płuca zbudowane z cienkich rurek - olbrzymie worki powietrzne (bezpośrednio nie biorą udziału w wymianie gazowej, ale odgrywają ważną rolę w oddychaniu –> tzw. podwójne oddychanie; przy wdechu i wydechu płuca wentylowane są natlenionym powietrzem) 1.Szczelina krtaniowa 2. krtań górna (podparta chrząstkami: pierścieniowatą i parą nalewkowatych) – nie spełnia roli narządu głosowego 3. tchawica (rozdziela się na -w miejscu tym tzw. krtań dolna pod...

plik pdf

134


POCHODZENIE PTśKÓW (= AVES)  przodków ptaków upatruje si w obr bie gadów mezozoicznych zaliczanych do Archosauria  w grupie tej wyst powała:  tendencja do dwunożności  pionizacja ciała  delikatność w budowie oraz podobieństwa w budowie ich szkieletu ze szkieletem praptaka  Archeopteryx (praptak) reprezentuje zaawansowane stadium rozwoju ewolucyjnego ptaków  przypuszcza si , że mi dzy gadami a ptakami reprezentowanymi przez Archeopteryx istniała forma przejściowa, któr nazwano Proav...

plik docx

Biologia Wzrok


Anna Swoboda Wojdyla GRUPA B LABORATORIUM 3 Jakie wrażenia rejestruje narząd wzroku? Swietlne,wizualne.Prawidlowe wyobrazenie o swietle zewnętrznym 2.Jakie wrażenia związane z narządem wzroku postrzegamy? Dzięki złożonemu układowi optycznemu odbieramy ostry obraz obserwowanych obiektów. Wiele osób przyrównuje oko do aparatu optycznego 3. Optyczne elementy oka Rogowka,soczewka,twardowka,naczyniowka,siatkowka,plamka zolta,teczowka,komora przednia oka,ciałko rzęskowe,...

plik docx

metody badań na zwierzętach

metody badań na zwierzętach wykłady

Obserwacja naukowa -metoda, w której badacz przyjmuje zjawisko w takiej postaci, w jakiej się ono przypadkowo (naturalnie) ujawniło, rejestrując jedynie warunki i przebieg tego zjawiska. Powinna cechować się systematycznością zbierania i opisywania uzyskanych danych. Wady...

plik docx

układ pokarmowy

układ pokarmowy notatki

Układ pokarmowy 

1. Budowa układu pokarmowego: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek (wpust żołądka, dno żołądka, trzon żołądka, odźwiernik), jelito cienk...

plik pdf

patomorfologia

patomorfologia
Akademia Medyczna w Gdańsku PATOMORFOLOGIA SZCZEGÓŁOWA pod redakcją Kazimierza Jaśkiewicza Gdańsk 2005 Autorzy: G. Gulida, E. Iżycka, K. Jaśkiewicz, M. Kamiński, A. Karmoliński, M. Klimkowska, B. Maniszewska, A. Nałęcz, R. Rzepko K. Winogradow Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Roszkiewicz Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Akademii Medycznej w Gdańsku © Copyright by Medical University of Gdańsk ISBN 83-87047-89-9 Wydawca: Akademia Medyczna w Gdańsku SPIS T...

plik doc

biomedycznepodstawy

notatki z wykładóww
Biomedyczne podstawy rozwoju- wykład 1. Cechą charakterystyczną zjawiska rozwojowego jest zmiana progresywna, postęp uniemożliwiający cofanie się i powrót do pierwotnego stanu wyjściowego. Rozwój jest to proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem. Rozwój ma charakter progresywny, jeżeli w jego wyniku powstaje nowa, wyższa ja...

plik doc

Stawy kończyny dolnej

stawy kończyny dolnej z drobnym opisem
STAW KRZYŻOWO-BIODROWY- jest to staw prosty płaski, łączy obustronnie obręcz kończyny dolnej z kością krzyżową. Powierzchnie stawowe- tworzą powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Są pokryte chrząstką stawową (znacznie grubsza na kości krzyżowej). Jama stawowa jest wąska, a torebka stawowa napięta, przyczepia się wzdłuż brzegów powierzchni stawowych. Więzadła: więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne, krzyżowo-biodrowe grzbietowe, krzyżowo-bio...