plik doc

teoria orem

teorie pielegnowania
Metody i organizacja badań 1. Określenie przedmiotu i celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych. Obiektem moich zainteresowań są stosunki międzyludzkie od strony ich wychowawczego znaczenia, a więc: zjawiska zachodzące w zbiorowościach ludzkich, grupach formalnych i nieformalnych; oddziaływania grupy na jednostkę i na odwrót; funkcjonowanie instytucjonalnych form wychowania, placówek i instytucji społecznych. Badania koncentrować się będą na "ś...

plik docx

Polskie parki narodowe

Polskie parki narodowe

Polskie Parki Narodowe

Spis treści :

1. Babiogórski Park Narodowy

2. Białowieski Park Narodowy

3. Biebrzański Park Narodowy

4. Bieszczadzki Park Narodowy

5. Park Narodowy Bory Tucholskie

6...

plik doc

promieniowanie

promieniowanie
Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (niejonizujące) Wszystkie żywe organizmy od prapoczątków swego rozwoju pozostawały zawsze w naturalnym ziemskim polu magnetycznym i elektrycznym o dość znacznych natężeniach. Człowiek nie odczuwa istnienia tych pól, lecz nie jest wykluczone, że są mu one potrzebne do życia i prawidłowego rozwoju. Szereg organizmów zwierzęcych i roślinnych wykazuje zdolność rozróżniania kierunków geograficznych i ustawiania się wzdłuż...

plik doc

Slanie lozka pustego

slanie lozka pustego
Słanie łóżka pustego 1.       Przygotowanie: umycie higieniczne rąk, przygotowanie rękawiczek. 2.       Założenie rękawiczek. 3.       Odstawienie szafki przyłóżkowej, przystawienie krzesełka w nogach łóżka, siedzeniem do łóżka. Opuszczenie wezgłowia, jeśli jest podniesione. 4.       Zdejmowanie poduszek i odłożenie ich na krzesło. 5.       Obluźnienie pościeli z jednej strony od wezgłowia do nóg, następnie z drugiej strony. 6.       Zdejmowanie koca. 7.       Zd...

plik docx

nikotynizm

skutki palenia papierosów

Charakterystyka zjawiska

Nikotynizm jest zjawiskiem, które polega na regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna silna trucizna oraz szereg innych substancji, które wykaz...

plik docx

nikotynizm

skutki palenia papierosów

Charakterystyka zjawiska

Nikotynizm jest zjawiskiem, które polega na regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna silna trucizna oraz szereg innych substancji, które wykaz...

plik docx

Zabiegi fizykoterapeutyczne

Notatka zawiera rodzaje i opis zabiegów fizykoterapeutycznych

WSTĘP Zabiegi fizykoterapeutyczne są niezbędnym etapem procesu rehabilitacyjnego zwykle poprzedzającym ćwiczenia lecznicze. Różne rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych oparte są o działanie bodźców fizycznych (światła, pola magnetycznego, prądu elektrycznego, fali dźwiękowej, różnic temperatur) na tkanki organizmu ludzkiego (1, 2). Znane liczne rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych, któ...

plik rtf

odleżyny skutki

odlezyny
Aseptyka i antyseptyka. Zapobiegnie zakażeniom w pielęgnacji pacjenta z chorobą zakaźną. Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wn...

plik docx

poród

poród

V. Poród

Poród to moment, w którym płód opuszcza łono matki, aby móc rozpocząć samodzielne życie w nowym środowisku. Poród może być samoistny, gdy rozpoczyna się naturalnie; wywołany, gdy sprowokowany jest za pomocą sztucznych metod; operacyjny, czyli przez cesarskie cięcie polegające na rozcięc...