plik rtf

Biologia molekularna

Biotechnologia, organella
BIOLOGIA MOLEKULARNA-1.dział biologii zajmujący się procesami fiz. i chem. zachodzącymi w kom. i które warunkują funkcjonowanie organizmu jedno- lub wielokomórkoweg. obejmuje:biochemie,biofizykę,genetykęmolek.,immunologi,mikrobiologię 2.dział biologii zajmujący się zjawiskami dziedziczenia cech na poziomie molekularnym DOGMAT BIOL.MOLEKULARNEJ: -Przekazywanie (dziedziczenie) i ekspresja(wyrazanie) informacji genetycznej. BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN *Poprawa cech int...

plik doc

Rola i zadania pielęgniarki

good
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI- WOBEC CHOREGO DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci ok.20% to zapalenie płuc. Zachorowalność od lat nie zmniejsza się, jest największa u dzieci poniżej 5 roku życia. Przebycie w dzieciństwie ostrych chorób układu oddechowego skłania do przejścia choroby w postać przewlekłą, prowadzi ona często do upośledzenia czynności układu oddechowego. Zapalenie płuc wywołują wirusy, bakterie, grzyby, niekiedy czynni ki fizykochemiczne,...

plik doc

genetyka

gen,genetyka
Gen, podstawowa jednostka dziedziczenia, zlokalizowana wchromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Genotyp, zespół wszystkich genów, warunkujący właściwości dziedzicznedanego organizmu. Każdy żywy organizm ma swój indywidualny zestaw genów, różny od genotypów innych osobników tego samego gatunku. Identyczne genotypy mogą mieć tylko organizmy bliźniacze (bliźnięta jednojajowe), choć i one mogą genetycznie różnić się nieco od siebie w wyniku mutacji.Fenotyp- zespół...

plik doc

genetyka

co to jest gen,genetyka,mała pigułka genetyki
Gen, podstawowa jednostka dziedziczenia, zlokalizowana wchromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Genotyp, zespół wszystkich genów, warunkujący właściwości dziedzicznedanego organizmu. Każdy żywy organizm ma swój indywidualny zestaw genów, różny od genotypów innych osobników tego samego gatunku. Identyczne genotypy mogą mieć tylko organizmy bliźniacze (bliźnięta jednojajowe), choć i one mogą genetycznie różnić się nieco od siebie...

plik odt

ewolucja

ewolucja wg darwina
Teoria ewolucji Darwina       W ostatnim czasie wiele się mówi o Darwinie i jego teorii. Coraz częściej wypowiadają się o nim dyletanci w dziedzinie biologii; coraz rzadziej ci, co mieliby coś do powiedzenia, bo nie chcą ściągać na siebie burzy medialnej.       Arystoteles, najwyższy autorytetem ze wszystkich nauczycieli w europejskim obszarze kulturowym, duchowy mistrz teologów i filozofów średniowiecza, powiedział, że "człowiek ze wszy...

plik odt

Ewolucja

ewolucja wg darwina
Teoria ewolucji Darwina       W ostatnim czasie wiele się mówi o Darwinie i jego teorii. Coraz częściej wypowiadają się o nim dyletanci w dziedzinie biologii; coraz rzadziej ci, co mieliby coś do powiedzenia, bo nie chcą ściągać na siebie burzy medialnej.       Arystoteles, najwyższy autorytetem ze wszystkich nauczycieli w europejskim obszarze kulturowym, duchowy mistrz teologów i filozofów średniowiecza, powiedział, że "człowiek ze wszy...

plik doc

prezentacja kofeina

prezentacja
Kofeina Organiczny związek chemiczny, jest środkiem psychoaktywnym z grupy stymulantów. Jest stosowana jako dodatek do niektórych produktów, w tym napojów energetyzujących a także do innych napojów, przede wszystkim gazowanych, takich jak cola. Po dłuższym okresie regularnego przyjmowania kofeiny występuje zjawisko tolerancji, czyli stopniowego osłabienia odpowiedzbiologicznej ustroju. Kofeinę wykrywa się u wielu gatunków roślin. Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami kofeiny...

plik doc

teoria orem

teorie pielegnowania
Metody i organizacja badań 1. Określenie przedmiotu i celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych. Obiektem moich zainteresowań są stosunki międzyludzkie od strony ich wychowawczego znaczenia, a więc: zjawiska zachodzące w zbiorowościach ludzkich, grupach formalnych i nieformalnych; oddziaływania grupy na jednostkę i na odwrót; funkcjonowanie instytucjonalnych form wychowania, placówek i instytucji społecznych. Badania koncentrować się będą na "ś...

plik docx

Polskie parki narodowe

Polskie parki narodowe

Polskie Parki Narodowe

Spis treści :

1. Babiogórski Park Narodowy

2. Białowieski Park Narodowy

3. Biebrzański Park Narodowy

4. Bieszczadzki Park Narodowy

5. Park Narodowy Bory Tucholskie

6...