plik doc

Anatomia

wykłady
Wykład I Zajmuje się budową całych organizmów (całym ustrojem żywym) Należy do nauk morfologicznych (gr.morfe): szereg dziedzin cytologia embriologia histologia anatomia Pochodzenie anatomii: Gr. anatemme ? rozwarstwiać, rozdzielać ? nazwę wzięto od metodyki Pierwsze zapisy o anatomii człowieka: 3 tys. Lat mają egipskie zapisy p.n.e. Ojciec anatomii ? Hipokrates z wyspy kos (460-377 p.n.e.) /zebrał wiadomości z różnych źródeł o budowie człowieka/ I/II w p.e. wielk...

plik doc

Typy gleb na świecie

Typy gleb na świecie - opis
Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu i wody) i podlegająca stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz: stałej ? obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia ciekłej ? wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy gazowe...

plik doc

statystyka

przydatne dla biologów ;)
STATYSTYKA Prof. Sobczak Wykład: 21.09.2002 Literatura: Maria Chromińska, Walentyna Ignatczyk, Statystyka, H. Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna; Mierniki Statystyczne, Mieczysław Kędelski, Iwona Roeske-Słomka, Statystyka Pojęcie i przedmiot Statystyki Statystyka Statystyka może być rozumiana dwojako, w sensie potocznym uważa się za nią niektóre zestawienia liczbowe charakteryzujące np. umieralność niemowląt, wydobycie kopalin, wy...

plik doc

statystyka opisowa

przydatne dla biologow ;)
STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? li...

plik docx

Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Moja praca o narkotykach z biomedycznych podstaw rozwoju człowieka

plik doc

biomedyka

hmm... po prostu część wykładu i zagadnień do egzaminu z biomedyki
Krew Krew stanowiąca około 7% ciała, jest bardzo ważnym składnikiem organizmu ludzkiego. Większość objętości krwi stanowi osocze, czyli płynne środowisko tworzące ?zawiesinę? dla elementów morfotycznych (upostaciowanych), którymi są krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi. Budowa krwi Elementy morficzne: Erytrocyty- czerwone krwinki Leukocyty- białe krwinki Trombocyty- płytki krwi...

plik doc

Przewodzenie asymilatów

notatka z wykładu o roślinach- przewodzenie asymilatów, transport substancji
PRZEWODZENIE ASYMILATÓW Podstawowym systemem przewodzącym związki organiczne na duże odległości jest floem. Rurka sitowa ciągnąca się od korzenia do wierzchołka ma połączoną cytoplazmę. Transportowane są nią asymilaty ( przede wszystkim cukry, ale także aminokwasy, toksyny i inne). Cytoplazma a nawet organelle mogą podróżować po roślinie. Donory: liście (produkują asymilaty) Akceptory: (nie są zdolne do...

Cecha

MSZAKI

GLEW...