plik odt

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

cykl rozwoju osobniczego
Rozwój osobniczy – ontogeneza – to ciągły (nieodwracalny) proces rozwoju biologicznego od momentu zapłodnienia do momentu śmierci osobnika Rozwój osobniczy przebiega przez kolejne stałe okresy życia o nie ostrych często arbitralnie ustalonych granicach, których podstawę wydzielania stanowią zjawiska morfologiczne i fizjologiczne; co prawda charakterystyczne dla poszczególnych okresów, ale równocześnie bardzo osobniczo zmienne w czasie Rozwój – proces ukierunkow...

plik pdf

Biologia- układ ruchu

środki ochrony indywidualnej
Narząd ruchu składa się z układu biernego - kostno-stawowego i układu czynnego nerwowo-mięśniowego. Mocne i twarde kości stanowią wewnętrzny szkielet, stanowiący podporę i ochronę dla pozostałych części ciała. W sumie układ kostny człowieka utworzony jest przez 206 pojedynczych kości połączonych różnymi rodzajami stawów. Kości różnią się kształtem i wielkością - i pełnią różne funkcje. Kości, stawy i mięśnie tworzą ściśle związaną ze sobą całość biologiczną i me...

plik doc

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy
Jama ustna-rozdrobnienie pokarmu,rozpoczęcie procesu chemicznego trawienia ,towarzyszy temu zwilżenie pokarmu śliną. Wytwarzana pod wpływem zapachu jedzenia, dziennie jest wydzielone około półtora litry śliny,nawilża i zmiękcza pokarm) Ślinianki-wytwarzają ślinę (przyuszne,podjęzykowe, podżuchwowe)Małe gruczoły ślinowe;wargowe,policzkowe,podniebne-są tworzone z 2rodzajów komórek-śluzowych(produkują gęstą ciągnąca się wydzielinę) i surowicznych(ślinę rzadką,wodnistą). Gardło...

plik doc

Ewolucjonizm

ewolucjonizm
Biologia - nauka przyrodnicza zajmująca się gromadzeniem wiedzy faktograficznej o biosferze – przez opis, interpretacje i wyjaśnienie. Ewolucja – wiedza o zmienności naszego świata wynikająca z faktograficznej widze przyrodniczej. Ewolucja biologiczna- część biologii, łącząca wiedzę faktograficzną dotyczącą biosfery i teorie ewolucji, obejmującą ramy pojęciowo … do opisu zmienności biosfery w czasie oraz prawa i zależności, rządzące tą zmiennością. Ewolucja biologiczna jest...

plik docx

Woda w przyrodzie

Krótka notatka na temat obiegu wody w przyrodzie

Woda jest jednym z podstawowych związków chemicznych występujących na ziemi, tworzy ją tlen i wodór. Czysty tlenek wodoru jest cieczą bezbarwna, bezzapachową i bez smaku. Woda występująca w przyrodzie zawiera natomiast śladowe ilości rozpuszczonych w niej gazów i ciał stałych.

Wszędzie na ziemi gdzi...

plik docx

skóra

skóra,

SKÓRA

Skóra stanowi największy organ ciała, który jest jednocześnie łącznikiem jego wnętrza ze środowiskiem zewnętrznym. Przedłużeniem skóry w jamach ciała komunikujących się ze środowiskiem zewnętrznym, tj. w...

plik docx

handel narzadmi

handel narzadmi

Handel narządami

W ostatnich dniach media podały informację, że Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) w całej Polsce przeprowadziło szeroko zakroją akcję wymierzoną w osoby, które handlują albo proponują sprzedaż ludzkich narządów. W jej wyniku 23 osoby usłyszały zarzuty związane z oferowaniem poprzez internet sprzed...