plik doc

Biochemia - enzymy - notatki

Enzymy, biochemia - notatki
Zagadnienia do kolokwium z enzymologii klinicznej Kliniczny podział enzymów W latach 60 Richterich i Hess stworzyli kliniczny podział enzymów osocza na[92]:       sekrecyjne (wydzielnicze) – należą do nich min. czynniki krzepnięcia krwi oraz fibrynolizy, esterazy cholinowe, ceruloplazmina i lipaza lipoproteinowa. Po uszkodzeniu komórek wątroby następuje spadek ich aktywności, ponieważ ich ilość zależy od syntezy w rybosomach wątroby. W przypa...