ikona pliku odt

bibliografia pedagogika twórczości notatki

bibliografia na zaj pedagogika twórczosci


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.44 kB.


WYDAWNICTWA ZWARTE

Kolorem czerwonym oznaczono literaturę podstawową.
      Pedagogika twórczości / Krzysztof Szmidt. – Gdańsk: Wyd. GWP, 2007. Zawiera rozdziały: Pedagogika twórczości, jej cele i dziedziny. Pojęcie twórczości, jego dzieje i aspekty. Teorie twórczości. Twórczość dzieci i młodzieży. Metody badań. Zasady i metody dydaktyki twórczości pedagogiki twórczości. Wybrane programy wychowania do twórczości
      Człowiek jako jednostka twórcza / Stanisław Popek. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Zawiera: I. Twórczość – natura zjawiska i płaszczyzny jego rozpatrywania. II. Osobowość ludzi twórczych. III. Proces twórczy i jego uwarunkowania osobowościowe i społeczne. IV. Zdolności i uzdolnienia jako niezbędne warunki twórczości. V. Społeczne uwarunkowania twórczości. VI. Znaki zapytania. VII. Materiały źródłowe. Twórcy i twórczość.
      Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania / pod red. Krzysztofa J. Szmidta. - Kraków: "Impuls", 2003. Zawiera: Część I. Konteksty teoretyczne. Część II. Proces twórczy a nauczanie. Część III. Nauczanie twórczości w praktyce.
      Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. Zawiera: Podstawowe założenia kreatywnego wychowania i kształcenia. Kreatywność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kreatywność w edukacji polonistycznej i geograficznej. Kreatywność w edukacji artystycznej. Rozwijanie twórczości plastycznej i muzycznej u dzieci chorych i niepełnosprawnych.
      Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Zawiera: Część I. Twórczość artystyczna – kategoria kultury humanistycznej. Twórczość – eksplikacja pojęcia. Artystyczna twórczość dziecka – w kręgu subiektywnych przeżyć
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!