plik doc

Bhp ocena ryzyka zawodowego

Bhp ocena ryzyka zawodowego
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy „ Ocena Ryzyka Zawodowego „ Co to jest ryzyko zawodowe ? Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących starty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i do...

plik doc

popo

ppp
Karmienie piersią a środowisko Wellstart International Program Rozszerzonej Promocji Karmienia Piersią Jedną z korzyści wynikających z karmienia piersią jest też zapobieganie niszczeniu środowiska naturalnego. Pokarm kobiety pochodzi z naturalnego i stale odnawiającego się źródła. Karmienie sztuczne, w przeciwieństwie do karmienia piersią, prowadzi do niszczenia środowiska na każdym etapie - produkcji, dystrybucji, konsumpcji, trzebienia lasów, erozji gleby, wyczerpywania zasobów natu...

plik doc

czynnik ryzyka wystepujący na stanowisku technika sterylizacji med.

ryzyko zawodowe na stanowisku technik sterylizacji medycznej
CZYNNIK RYZYKA WYSTĘPUJĄCY NA STANOWISKU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ Charakterystyka stanowiska pracy Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia....

plik doc

Oświetlenie, a bezpieczeństwo pracy

Oświetlenie, a bezpieczeństwo pracy
Temat: Oświetlenie, a bezpieczeństwo pracy. Oświetlenie jest to stosowanie światła (promieniowania widzialnego) w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. Oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak widzimy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy. Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu w...