ikona pliku pdf

bezpieczeństwo zasobów informacyjnych notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.16 MB.


Z es zy t y N au ko we W a r s z a w s k i e j W yżs z e j S z k o ły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 37-52
Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania
Piotr Zaskórski∗, Krzysztof Szwarc∗∗
Streszczenie W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych organizacji. Przywołano podstawowe dokumenty, standardy i procedury zapewniania bezpieczeństwa informacji w organizacji. Słowa kluczowe: zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, zasoby informacyjne, bezpieczeństwo, ciągłość działania
1 Wprowadzenie Miejsce i rola technologii informatycznych w zarządzaniu organizacją XXI wieku warunkowana jest przede wszystkim ich użytecznością. Jednym z aspektów tej użyteczności jest poziom bezpieczeństwa zasobów informacyjnych gromadzonych i eksploatowanych przez różnego typu podmioty. Ma to szczególne znaczenie dla tzw. organizacji rozproszonych, a dziś coraz częściej określanych jako organizacje procesowe z dynamiczną strukturą działania. Niezależnie od typu podmiotu1 w gospodarce rynkowej standardem jest tworzenie takich organizacji na bazie infrastruktury sieciowej z dostępem do odpowiednio zorganizowanych zasobów informacji, umożliwiających komunikację, a tym samym nawiązywanie relacji między

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Wojskowa Akademia Techniczna. 1 Gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, państwo.
∗∗
37
Piotr Zaskórski, Krzysztof Szwarc
wskazanymi grupami podmiotów. Można zatem mówić o informatycznej infrastrukturze zarządzania (IIZ), widocznej na każdym kroku ludzkiej aktywności [6]. Stąd jedną z płaszczyzn wykorzystania tego typu technologii jest tworzenie więzi gospodarczych, które zar
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.16 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!