ikona pliku docx

Bezpieczeństwo społeczne notatki

wykład bezpieczeństwo społeczne


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 900.56 kB.


BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE    wykład nr 1   06.10.2013

OBSZARY ZAINTERESOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Charakterystyka bezpieczeństwa społecznego

Zag. 1. Zakres pojęciowy bezpieczeństwa społecznego ustalenia terminologiczne

Zag. 2. Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa społecznego:

 1.  Bezpieczeństwo społeczne a istota i natura osoby
 2.  Bezpieczeństwo w systemie praw człowieka
 3.  Bezpieczeństwo społeczne w kontekście relacji jednostka a społeczeństwo
 4.  Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu teorii konfliktu społecznego
 5.  Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu teorii anomii społecznej

Zag. 3. Bezpieczeństwo społeczne a polityka społeczna:

 1.  Modele polityki społecznej
 2.  Zabezpieczenie społeczne

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE

Zag. 1. Pojęcie i typologia zagrożeń społecznych:

a) zagrożenia trwałego wykluczenia społecznego:

- kwestia bezrobocia (definicja, rodzaje i formy bezrobocia, rozmiary i struktura polskiego bezrobocia na tle innych krajów Unii Europejskiej, przyczyny wzrostu oraz wysokiego poziomu bezrobocia w Polsce, społeczne i ekonomiczne, polityczne konsekwencje pozostawania bez pracy, degradacja ekonomiczna jednostki i rodziny, nasilenie się tendencji izolacyjnych jednostki narastanie napięć i konfliktów społecznych

- ubóstwo i bieda (wskaźniki i mierniki dobrobytu społecznego i ekonomicznego, związki i różnice pomiędzy ubóstwem a nierównością społeczną, rozmiary ubóstwa w Polsce i formy jego zwalczania)

- samobójstwa 

- bezdomność 

b) zagrożenia demograficzne (emigracja i migracja ludności, starzenie się społeczeństwa)

c) zagrożenia w środowisku pracy:

-  korupcja i nepotyzm

-  mobbing

- stres

- wypalenie zawodowe

ZJAWISKO PATOLOGII SPOŁECZNYCH - ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Zag. 1. Źródła i przejawy patologii społecznych we współczesnym społeczeństwie:

 1.  patologia indywidualna, patologia rodziny, skutki występowania patologii
 2.  narkomania, agresja i przemoc w szkole
 3.  bullying (tyranizowanie) i porwania
 4.  wypadki w domu i na drodze
 5.  fonoholizm, siecioholizm i TVholizm
 6.  bulimia i anoreksja

Zag. 2. Przestępczość jako problem społeczny

 1.  a) uwarunkowania zachowań niezgodnych z prawem
 2.  b ) podstawowe wskaźniki i tendencje dotyczące przestępczości w Polsce na tle innych państw UE

INSTYTUCJONALNE ODDZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Zag. 1. Rola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego

 1.  środki normatywne w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego
 2.  rządowe i pozarządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego
 3.  zadania władz samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego obywateli

Zag. 2. Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych sieci wsparcia

Zag. 3. Znaczenie Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego

Zag. 4.  Problematyka bezpieczeństwa w kontekście aktywności społecznej, politycznej i zawodowej obywateli

Zag. 5. Unia Europejska wobec problemu bezpieczeństwa społecznego

ŚRODOWISKO RODZINNE I SZKOLNE W SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zag. 1. Formy opieki i pomocy rodzinie (instytucje uzupełniające funkcje rodziny żłobek, przedszkole, szkoła, internat, bursa, centrum informacji zawodowej; instytucje wsparcia (powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, poradnie rodzinne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne; instytucje interwencji kryzysowej (dom dla matki i dziecka, system wsparcia osób bezdomnych)

Zag. 2. Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą (placówki wspa...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 900.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!