plik doc

typowanie sprawców przestępstw


TYPOWANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW Analiza sposobu działania sprawcy, a następnie wykorzystanie jej wyników w celach wykrywczych, została rozpoczęta od kategorii przestępstw, jakim jest kradzież z włamaniem. Z tego też względu H. Gross w swoim podręczniku sługuje się terminem modus furandi (od łac. fur– złodziej). Z biegiem czasu dostrzeżono wiele cech znamiennych także w działaniu innych sprawców i zaczęto prowadzić specjalne rejestry poświęcone sposobom popełniania poszczególnych przestęps...

plik docx

Handel bronią na świecie – tendencje i zagrożenia

Handel bronią to obrót specyficznym rodzajem towarów (przede wszystkim uzbrojeniem, amunicją i częściami zamiennymi do systemów uzbrojenia), dla których państwo (rząd) jest monopolistą pod względem zakupu, a także eksportu. Handel uzbrojeniem dostarczający narzędzi do prowadzenia wojen oraz będący ważnym elementem dyplomacji stanowi bez wątpienia jeden...

Temat nr 13 – „handel bronią na świecie – tendencje i zagrożenia”. Handel bronią to obr&oacu...

plik docx

charakterystyka świadka koronnego


Świadek koronny należy niewątpliwie do tych instytucji prawa karnego, które wzbudzają najwięcej kontrowersji. Jest tak zapewne dlatego, że status świadka koronnego otrzymuje przestępca, często bardzo niebezpieczny, który w zamian za szczerą do bólu prawdę o wyczynach kolegów z gangu i swoim, otrzymuje od uprawnionych organów państwa gwarancję bezkarności, a czasem także gwarancję bezpiecznego i dostatniego życia w przyszłości. Od razu należy też zaz...

plik pdf

bezpieczeństwo zasobów informacyjnych


Z es zy t y N au ko we W a r s z a w s k i e j W yżs z e j S z k o ły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 37-52 Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania Piotr Zaskórski∗, Krzysztof Szwarc∗∗ Streszczenie W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie be...

plik docx

Działania terytorialne sił zbrojnych na rzecz wsparcia władz i ludności.


Działania terytorialne sił zbrojnych na rzecz wsparcia władz i ludności. SPIS TREŚCI Wstęp       2 Rozdział I Potrzeby wojskowego wsparcia władz i ludności.       4 Rozdział II Zakres wojskowego wsparcia władz i ludności.       7 Rozdział III Procedury aktywowania sił wojskowych.       9 Rozdział IV Zasady udzielania wojskowego wsparcia.       9 Podsumowanie i wnioski      ...

plik docx

Jak nie nadużywać władzy

nie fuadbajbdnaiohfeib niaobd iawbndoi anjbadaiwuo dboadbkajsbndpa ndiawb dal;wdmnak jhdaow daond labdou abwidajbfgjfgj;asnsfa

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w tarnowskich górach przy ulicy Sienkiewicza 6. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać tu różne rodzaje pomocy takie jak np. dofinansowania do środków pomocniczych rzeczy ortopedycznych czy specjalistycznych turnusów. Mogą również uzyskać porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne czy socjalne. Wymagane jest aktualne orzecz...

plik docx

Analiza krytyczna publikacji

Książką, która została mi wskazana do analizy krytycznej jest „Powrót historii i koniec marzeń” autorstwa Roberta Kagana. Jest to książka amerykańskiego politologa. "Powrót historii" w oczywisty sposób nawiązuje do fukuyamowskiego "końca historii. W pierwszym zdaniu książki Kagan pisze: "Świat znów stał się normalny." Tyle że u Kagana "normalność" oznacza powrót do realistycznego patrzenia na świat i politykę, według Kagana mieszczą się wszelkiego rodzaju wojny, konflikty i zderze...