plik pdf

ruchy społeczne zagadnienia

ruchy społeczne zagadnienia ukw
Na kolokwium 1.REWOLUCJA OBYCZAJOWA. Rewolucja seksualna lub rewolucja obyczajowa — radykalne zmiany społeczno-obyczajowe w cywilizacji zachodniej w latach 60. i 70. XX wieku. zmiany w obyczajowości seksualnej i pewnych trendów w zachowaniach seksualnych, ale ściśle wiąże się także z przewrotem dotychczasowej hierarchii wartości społecznych, nowymi ideologiami, ruchami społecznymi i określonymi wydarzeniami prawno-politycznymi. Była ona wynikiem ogromnych pr...

plik pdf

ruchy społeczne zagadnienia

kolokwium ruchy społeczne UKW
Na kolokwium 1.REWOLUCJA OBYCZAJOWA. Rewolucja seksualna lub rewolucja obyczajowa — radykalne zmiany społeczno-obyczajowe w cywilizacji zachodniej w latach 60. i 70. XX wieku. zmiany w obyczajowości seksualnej i pewnych trendów w zachowaniach seksualnych, ale ściśle wiąże się także z przewrotem dotychczasowej hierarchii wartości społecznych, nowymi ideologiami, ruchami społecznymi i określonymi wydarzeniami prawno-politycznymi. Była ona wynikiem ogromnych prze...

plik docx

diag

noataka

18.04  Diagnostyka środowiska i profilaktyka społeczna

Problem społeczny

W bardzo szerokim rozumieniu problem społeczny to jest takie zjawisko, które jest rozpatrywane na gruncie nauk społecznych, w odróżnieniu od problemów rozpatrywanych w innych naukach, np.. medycznych, przyrodniczych.

W wąskim rozumieniu problemy społeczne to są te zjawiska pośród innych zjawisk stanowiących przedmiot zainteresowania nauk społecznych, które wywołują okre...

plik pdf

Odmiany terroryzmu

Odmiany terroryzmu, praca na ćwiczenia z Terroryzmu na Świecie.
Cechy charakterystyczne - wyznaczniki terroryzmu:     gloryfikacja siły jako najskuteczniejszej metody walki politycznej, okrucieństwo i brak skrupułów moralnych w podejmowanych akcjach, wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia poprzez zastraszenie, uzyskanie rozgłosu i zaistnienie w mediach. Problem definicji: Termin "terroryzm" jest współcześnie nadużywany zarówno przez środki masowego przekazu, jak i in...

plik docx

zwalczanie terroryzmu

opracowane instytucje zwalczania terroryzmu

1. CAT- Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest jednostką koordynacyjno-analityczną w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania. CAT funkcjonuje w systemie 24/7. Służbę w nim pełnią, oprócz funkcjonariuszy ABW, oddelegowani funkc...

plik doc

A. KSWSiA- Plan współdziałania (NBC)


Meldowanie i informowanie o skażeniach Wymiana informacji o zdarzeniach pomiędzy elementami Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania prowadzona jest za pomocą sformalizowanych meldunków, które opracowuje się na podstawie „Metodyki oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych” (wg ATP-45B) sygn. OPChem. 392/2002. W sytuacji, gdy nie jest możliwe użycie meldunku opracowanego wg. ATP-45B można do przekazywania informacji zastosować meldunek w formie opisowej...

plik doc

ALFA


B.07 Numer uderzenia ALFA / - / - / - / - //                             (M), prawdopodobieństwo danych 1-3 N                      (M), N,B,C,RN,RB,RN,RU oznaczenie rodzaju                            zdarzenia 1-2A;               (M), kolejny numer zdarzenia 1-10X;   ...