plik doc

pytanie 12

odp na pytanie z egzaminu
12 Czy i w jakim zakresie formy państwa wpływają na jego bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne? Tak formy państwa wpływają na jego bezpieczeństwo. Z biegiem lat nastąpiły zmiany w sposobie rządzenia, funkcjonowania i organizacji życia politycznego oraz społecznego także struktury władzy, sposób jej sprawowania i ustrój terytorialny. , forma państwa - to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy i organizowania życia społeczno-politycznego przez rządzącyc...

plik doc

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut
Antoszewski, Herbut – Współczesne systemy polityczne SKRYPT       Pojęcie demokracji (aspekt aksjologiczny) Sposób rządzenia oparty na specjalnym katalogu wartości politycznych (wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, pluralizm, godność jednostki). W tym ujęciu demokracja odnosi się do systemu stosunków politycznych       Pojęcie demokracji (aspekt proceduralny) Odnosi się do instytucji i p...

plik doc

Griffin w pigułce

Griffin w pigułce
ZARZĄDZANIE I PRACA MENEDŻERA Organizacja Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Zarządzanie Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób...

plik doc

system polityczny ukrainy

system polityczny ukrainy
UKRAINA 20.11.1917 r. Centralna Rada wydała III Uniwersał, w którym proklamowała utworzenie niezależnego państwa Ukraińskiego- Ukraińskiej Republiki Ludowej. Deklarowano również utrzymanie federacyjnych związków z Rosją i wyrażenie woli stworzenia federacji równych i wolnych narodów w ramach Republiki Rosyjskiej. Dalsze losy ukraińskiej niepodległości kształtowały się w procesie przemian politycznych rewolucji ukraińskiej i ogniu walk wojny domowej. Wybuchło pow...

plik pdf

system polityczny Węgier (2013) dokładny

system polityczny Węgier (2013) dokładny. zaktualizowane dane.
System polityczny Węgier - demokracja parlamentarna - Konstytucja z 1949r. - uchwalenie 18 października 1989 roku ustawy XXXI „O zmianie konstytucji” - Republika Węgierska jest niezawisłym, demokratycznym państwem prawnym - Suwerenem jest lud - Republika Węgierska odrzuca wojnę, jako środek rozstrzygania sporów między narodami i powstrzymuje się od stosowania przemocy wobec niepodległości i integralności terytorialnej innych pań...

plik doc

tortury

stosowanie tortur
Tortury Tortura – celowe zadawanie komuś cierpień fizycznych, psychicznych bądź moralnych, przede wszystkim poprzez zadawanie silnego bólu. Teoretycznie torturą są jedynie czynności prowadzone przez funkcjonariuszy państwowych, z ich udziałem bądź za ich zgodą czy poleceniem, jednak pojęcie to jest również stosowane wobec zadających cierpienie osób prywatnych (np. tortury stosowane przez mafiosów). Stosowanie tortur miało miejsce już od starożytności, zaś najpowszechniej...

plik rtf

system polityczny Węgier

system polityczny Węgier
System polityczny Węgier - demokracja parlamentarna - Konstytucja z 1949r. - uchwalenie 18 października 1989 roku ustawy XXXI „O zmianie konstytucji” - Republika Węgierska jest niezawisłym, demokratycznym państwem prawnym - Suwerenem jest lud - Republika Węgierska odrzuca wojnę, jako środek rozstrzygania sporów między narodami i powstrzymuje się od stosowania przemocy wobec niepodległości i integralności terytorialnej innych państw, jak również od gróźb użycia...

plik doc

cele i zadania obrony cywilnej

cele i zadania obrony cywilnej
Cele i zadania obrony cywilnej Obrona cywilna w Polsce stanowi system o skonkretyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, a także z całym społeczeństwem. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Zgodnie z przepisami prawa - obrona cywilna RP to...