ikona pliku doc

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA STANOWISKU OPIEKUNA MEDYCZNEGO notatki

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA STANOWISKU OPIEKUNA MEDYCZNEGO


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.50 kB.


BHP
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA STANOWISKU OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Codzienna egzystencja człowieka związana jest z podejmowaniem różnych prac w celu zapewnienia podstawowych środków do życia. Poprzez pracę człowiek ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a także do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty. Praca oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności. Praca wyróżnia człowieka wśród innych stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą. Tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Wykonywanie pracy nosi na sobie szczególne znamię człowieka, znamię osoby która działa we wspólnocie osób - a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację .
Na początku tego krótkiego wstępu o wartości samej pracy warto przybliżyć samo pojęcie higieny pracy, bowiem jest to nauka która zajmuje się zagadnieniami wpływu pracy na organizm człowieka oraz ukazuje sposoby ochrony zdrowia pracownika w miejscu i w czasie pracy. Higiena pracy wraz z fizjologią pracy jest podstawowym działem olbrzymiej gałęzi wiedzy, którą nazywamy medycyną pracy. Głównym celem badań, które podejmują higieniści i fizjolodzy pracy jest określenie różnic w reakcjach i zachowaniu się człowieka, który jest pod wpływem różnych rodzajów prac jak również różnych warunków środowiska, w których dana praca jest wykonywana. Ważna jest także znajomość danego pracownika chodzi oto, aby wsiąść pod uwagę jego umiejętności a także granice jego możliwości. Cel poznania pracownika służy nam do dostosowania pracy do danego człowieka.
Po zapoznaniu się z pojęciem higieną pracy możemy zatrzymać się nad wybranymi problemami dotyczącymi prawid
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!