plik doc

Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej


Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA - władcze wykonywanie zadań przypisanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. W Polsce zaliczamy do niej: organa administracji rządowej (naczelne, centralne, wojewódzkie, powiatowe zespolone i niezespolone), organa administracji samorządowej (terytorialne, zawodowe, gospodarcze) i inne organa administracji państwowej (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Radio...

plik doc

Bezpieczeństwo na obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów


Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 1.Wyzwania - dysproporcje w rozwoju gospodarczym - rozwarstwienie społeczeństwa - uprowadzenia i porwania - długotrwałe konflikty wewnętrzne - największy wskaźnik zabójstw na tym obszarze - problem analfabetyzmu - duże skupiska slumsów - wysoki wskaźnik korupcji 2. Zagrożenia - handel narkotykami - walka z zagrożeniami transnarodowymi - walka z terroryzmem (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, Świetlisty Szlak w Peru) - przestępczość...

plik doc

Bezpieczeństwo na obszarze Afryki


Bezpieczeństwo na obszarze Afryki Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru Afryki       Traktowanie Afryki przez wielkie mocarstwa jako pola do poszerzania wpływów       Nowa rzeczywistość po zimnej wojnie (brak realnego zagrożenia)       Konsekwencje kolonializmu (przerwał naturalny proces rozwoju społeczeństwa)       Wieloetniczność       Dążenie mocarstw do kontroli źródeł zasobów w regionie Af...

plik pdf

Centra zarządzadzania kryzysowego


CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego Powiatowe centra zarządzania kryzysowego (art. 18 ust. 2) (art. 16 ust. 1 i 2) (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania kryzysowego ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz, prezydent miasta mo e tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego (art. 20 ust. 2) Art. 20 .1. W...

plik doc

PROCEDURA 153


PROCEDURA 153       MATERIAŁY TRUJĄCE, ŻRĄCE (NIEPALNE) POTENCJALNE ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA ORGANIZM • TRUJĄCE SKRAJNIE NIEBEZPIECZNE • WDYCHANIE, POŁKNIĘCIE LUB BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE SKÓRĄ MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI • KONTAKT Z ROZTOPIONĄ SUBSTANCJĄ MOŻE POWODOWAĆ POPARZENIA SKÓRY l OCZU • unikaj jakiegokolwiek kontaktu skóry z substancją • efekty kontaktu lub wdychania mogą być opóźnione • ogień może spowodować wydzielanie drażniących i/lub trujących gazów • zani...

plik doc

Logistyka w sytuacjach kryzysowych - Eugeniusz Nowak moje opracowanie


Logistyka w sytuacjach kryzysowych Eugeniusz Nowak Moje opracowanie Ogólny wstęp na temat logistyki Misja działań logistycznych jest to inaczej podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych takich jak ratowanie czyjegoś życia, zdrowia oraz zapewnienie osobom potrzebującym niezbędnych warunków do przetrwania w tego typu warunkach. Celem działań logistycznych jest przede wszystkim odpowiednia organizacja dostaw podstawowych środków zaopatrzenia oraz sprawne prowadzenie usług logistyczn...

plik doc

Zarządzanie kryzysowe opracowanie ćwiczeń


Zarządzanie kryzysowe Pojęcie zarządzania kryzysowego Jest to element zarządzania państwem, polega na działaniu, planowaniu zdarzeń mających na celu przeciwdziałaniu zagrożeniom. Polega na zapobieganiu, planowaniu i działaniu w sytuacjach kryzysowych. Działania w sytuacjach kryzysowych       Zapobieganie – elementy niedopuszczenia do zdarzenia kryzysowego       Przygotowanie – organizowanie i przygotowywanie procedur edukowania społeczeństwa.   &...

plik doc

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opra


Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opracowanie 1. Interesy narodowe       zapewnienie niepodległości       nienaruszalność terytorialna       wolności       bezpieczeństwa       poszanowania praw człowieka       ochrona środowiska       rozwój cywilizacyjny       stworzenie warunków do rozwoju społecznego     &n...

plik doc

BLOKI CYLINDRYCZNE

Z PRAKTYK
     BLOKI CYLINDRYCZNE   Wiek, w którym wprowadzamy: 2,5 – 4 rok życia   Opis: 4 drewniane podstawki – bloki, każda z nich zawiera 10 walców z uchwytami. Każdy z walców pasuje tylko do 1 otworu. Blok 1 – zmniejsza się średnica – wysokość ta sama Blok 2 – zmniejsza się średnica i wysokość Blok 3 – zmniejsza się średnica – wzrasta wysokość Blok 4 – średnica ta sama – zmniejsza się wysokość   Cele: ·         Nabywanie umiejętności wzrokowego i dotykowego rozróżniania wi...