plik doc

Bazy danych - wykłady

113 stron
Wprowadzenie Bazy danych i ich użytkownicy a) Wprowadzenie Baza danych jest zbiorem powiązanych danych. Baza danych jest abstrakcyjnym informatycznym odzwierciedleniem wybranego fragmentu rzeczywistości nazywanego ?miniświatem?. Zmiany w tym świecie są odzwierciedlane w bazie danych. Baza danych jest logicznie spójnym zbiorem danych posiadających określone znaczenie. Baza danych jest projektowana, budowana i wypełniana danymi dla określonych celów. Ma określoną...

plik pdf

SQL-przykłady zapytań

opisuje podstawowe zapytania używane w SQL
Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT – dodawanie wierszy – może aktualizować pojedynczą relację lub widok. Wyróżniamy dwie formy instrukcji. Pierwsza forma ma postać: INSERT [INTO] relacja_lub_widok [(lista atrybutów)] VALUES (lista wartości) Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 2 INSER...

plik doc

BD "biblioteka"


III rok: Systemy i Sieci Komputerowe Temat: ?Biblioteka uczelniana?. Wstęp Baza danych ?biblioteka uczelniana? ma służyć do obsługi studentów uczących się w szkole wyższej. Jako platforma działania został wybrany system operacyjny Microsoft Windows, PowerDesigner 12 oraz baza danych Microsoft Access 2000. Wybór tych narzędzi programistycznych został podyktowany nie tylko ich dostępnością, ale przede wszyst...