ikona pliku doc

badania, w ,pielęgniarstwie notatki


  1464 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1464
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35,00 kB.


METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Wyrosła z praktycznej działalności socjalnej. Stało się to na początku XIX w., kiedy to nieszczęście, bieda oraz ludzka tragedia przestały być postrzegane jako osobista sprawa osób nimi dotkniętych. Sama metoda pracy z przypadkiem nie jest jednoznacznie określonym sposobem postępowania i podlega ciągłej ewolucji. Można jednak wymienić kilka jej elementów konstytutywnych. Jest to: metoda bazująca na wiedzy, zrozumieniu i umiejętnym zastosowaniu właściwych technik pomocy ludziom w rozwiązywaniu ich problemów (...) pomaga jednostkom w sprawach zarówno zewnętrznych i dotyczących otoczenia, jak i w indywidualnych, dotyczących wnętrza osoby. koncentruje się na jednostce, nie ignorując jednak dobra społecznego. nie zajmuje się ani manipulacją otoczenia, ani nie daje się pochłonąć subiektywnym rozważaniom - łączy w sobie elementy psychologiczne i społeczne, stając się metodą psychosocjalną W pedagogice społecznej Aleksander Kamiński określił tę metodę jako najprzydatniejszą do badań losów ludzkich. Metoda studium przypadku w pedagogice zawsze odnosi się do analizy jednostkowych losów ludzkich w celu opracowania i podjęcia działań terapeutycznych. Po raz pierwszy o tej metodzie napisała MARY RICHMOND- pionierka pracy z przypadkiem, określając ją jako pracę społeczną. Jej zdaniem, na pracę z przypadkiem składają się procesy, które przez świadome dokonywanie indywidualnych aktów dostosowania się jednostek do otoczenia- rozwijają osobowość. Wśród polskich przedstawicieli pedagogiki społecznej Helena Radlińska, stosując metodę przypadków w promowanej przez siebie koncepcji pracy społecznej, przedstawiła wizję wrażliwego i wszechstronnego opiekuna zaangażowanego w rozwiązywanie wielu problemów swojego podopiecznego. Pracę z przypadkiem rozumiała jako ,,budzenie, uaktywnianie, mobilizowani
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!