ikona pliku pdf

Badania społeczne notatki

Książka E Babbie


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 232,00 kB.


Badania społeczne w praktyce. 1. Działalnośd badawcza człowieka
Co to jest rzeczywistośd? - rzeczywistośd umowy (ziemia jest okrągła, dżdżownice nie ją jadalne) - rzeczywistośd doświadczenia (dżdżownice to smakołyk) Epistemologia – nauka o poznawaniu Metodologia – jedna z dziedzin epistemologii nauka o dowiadywaniu się Tradycja – przyjmujemy prawdy, które już zostały odkryte i uznajemy je za prawdziwe nie dociekając ich prawdziwości. Autorytet – zaufanie do osoby, która jest ekspertem w swojej dziedzinie wiedzy (badania też mogą zawierad błędy) Obserwując zjawiska zachodzące wokół nas, zakładamy, że kilka podobnych do siebie zdarzeo stanowi dowód istnienia jednego wzorca. Jest to nieuprawnione uogólnienie. Naukowcy zabezpieczają się przed nieuprawnioną generalizacją badając odpowiednio dużą i reprezentatywną próbę. Innym sposobem jest replikacja – czyli powtarzanie badao które służy stwierdzeniu, czy każde kolejne badanie ma te same wyniki. Nielogiczne rozumowanie – gdy w badaniach trafiamy na „wyjątek, który potwierdza regułę”. Jest to przeczenia samo w sobie. W żadnym systemie logiki wyjątek nie może potwierdzid reguły, której sam zaprzecza.
Co jest rzeczywiste? - ujęcie premodernistyczne – ludzie uważali, że widzą rzeczy takimi jakimi one w rzeczywistości są (mlecz to chwast, lub mlecz to piękny kwiat) - ujęcie modernistyczne – mlecz to po prostu mlecz, pojęcia kwiat i zielsko są subiektywnym punktem widzenia tej rośliny przez różnych ludzi (dobry i zły) Ujęcie postmodernistyczne – mlecz nie istnieje, ale są rzeczywiste wyobrażenia, które uzyskujemy, dzięki naszym punktom widzenia.
Naukowe zrozumienie świata musi byd jednocześnie sensowne i zgodne z obserwacją. Te elementy są potrzebnego działalności nauk społecznych. - elementy teorii (zajmuje się logiką) - gromadzenie danych ( obserwacja) - analizy (poszukiwanie prawidłowości w obserwacjach z tym co
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 232,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!