ikona pliku doc

BADANIA FIZYKALNE-notatka z wykładów notatki

notatka z wykładów


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 234.00 kB.


WSTĘP
HOMEOSTAZA - stałość składu fizyczno-chemicznego
-zawartość wody – 55-60 % wagi ciała
-zawartość tłuszczu 25% wagi ciała
-masa komórkowa 75% wagi ciała
-stężenie jonów
-równowaga kwasowo-zasadowa pH=7,33
-objętość krwi krążącej (4,5-5 litrów jest w organizmie- jeśli jest jej za mało dochodzi wstrząsu

ZDROWIE -zdolność do utrzymania składu fizyczno- chemicznego czyli HOMEOSTAZY
CHOROBA – odbiegnięcie od homeostazy
LECZENIE – przywrócenie homeostazy
ROZPOZNANIE = wywiad medyczny + badanie fizykalne + badania dodatkowe
Obowiązuje badanie symetryczne np. jeżeli badamy jedno oko to i drugie.
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA – dostarcza podstaw do interwencji pielęgniarskiej aby osiągnąć wynik za który odpowiedzialna jest pielęgniarka. Powinna być: całościowa, logiczna, zwięzła, jednoznaczna, udokumentowana.
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA =
„Wnioski z danych o pacjencie wskazujące stan biopsychospołeczny człowieka wymagający lub niewymagający pielęgnowania z uwzględnieniem genezy i prognozy tego stanu „ wg.Kawczyńskiej-Butrym

Wyróżnia się diagnozę:
-przyczynową – gdy dotyczy rozpoznania i wyjaśnienia stanu w jakim znajduje jest pacjent
-prognostyczną –gdy przewidujemy skutki
-znaczeniową – gdy staramy się wyjaśnić znaczenie jakiegoś stanu dla przebiegu całości procesów związanych ze zdrowiem lub chorobą, rozpoznanie w jaki sposób jego stan zdrowia warunkuje życie rodziny
-fazy- dotyczy oceny stanu w zależności od tego w jakiej fazie znajduje się chory
WYWIAD PIELĘGNIARSKI to zaplanowana, ukierunkowana rozmowa pielęgniarki z podmiotem opieki, prowadząca do zgromadzenia danych o badanym. Uzyskane dane mogą być :obiektywne (ilościowe) – odzwierciedlające to, co można określić pod względem ilościowym oraz subiektywne (jakościowe). Informacje gromadzone w trakcie wywiadu ze względu na źródło i metody ich zyskania możemy podzielić na: obiektywne, sprawdzalne (uzyskane droga pomiarów), subiektywne (których nie można zmierzyć) i retrospektywne (odzwierciedlające to , co miało miejsce w przeszłości) ,prospektywne (wyrażające to, co będzie miało miejsce)
METODY PROWADZENIA WYWIADU są różne:
- ze względu na narzędzie wywiadu :skategoryzowany (według listy pytań), nieskategoryzowany (bez wstępnej listy pytań)
-ze względu na osobę: bezpośredni lub pośredni
-ze względu na czas prowadzenia: planowy lub spontaniczny
-ze względu na sposób prowadzenia poprzez zadawanie pytań lub w drodze nawiązania i utrzymania kontaktu
UMIEJĘTNOŚCI METODYCZNE W PROFESJONALNYM PRZEPROWADZANIU WYWIADU MEDYCZNEGO;
-aktywne słuchanie
-zadawanie pytań ukierunkowanych
-komunikacja niewerbalna
-wrażliwość
-uzasadnienie
-dodawanie otuchy
-partnerstwo
-podsumowanie szkoła pragmatyczna (mówienie wprost)
Indywidualizacja – wypośrodkowanie
-umiejętne przejście do innego typu pytań
-inspiracja pacjenta
CELE WYWIADU:
-stworzenie atmosfery zaufania i wsparcia
-zbieranie informacji
-udzielanie informacji
POZIOMY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
-werbalny (słowny, formalny)
-niewerbalny (bezsłowny, inaczej mowa ciała, sposób relacyjny)
ŹRÓDŁA INFORMACJI W WYWIADZIE:
- główne (bezpośrednie –uzyskane od samego pacjenta
- uzupełniające –od rodziny, znajomych
Można je podzielić na przedmiotowe (dokumenty ,dane epidemiologiczne i in.) , podmiotowe (pacjent, rodzina, inni lekarze itp.)OBJAWY
OBJAW BABIŃSKIEGO - odruch podeszwowy.Polega na odruchowym wyprostowaniu palucha z jego zgięciem grzbietowym w trakcie drażnienia boczno-dolnej powierzchni stopy.Może mu towarzyszyć zgiecie podeszwowe pozostałych palców stopy,zgiecie podeszwowe pozostałych palców z ich wachlarzowym odwiedzeniem („objaw wachlarza”) albo zgiecie kończyny dolnej w trzech stawach(odruch obronny, odruch ucieczki, potrójne zgięcie).Fizjologiczny do 2 r.ż., potem patologiczny świadczy o uszkodzeniu drogi korowo-rdzeniowej.
OBJAW BLUMBERGA –objaw stwierdzany u chorego z ostrym zapaleniem otrzewnej. Charakteryzuje się brakiem lub słabo nasiloną bolesnością podczas powolnego i delikatnego wpuklenia powłok brzusznych z charakterystycznym wywołaniem silnego, ostrego bólu w momencie gwałtownego zwolnienia ucisku
OBJAW BRUDZIŃSKIEGO – neurologiczny objaw należący do objawów oponowych. Wyróżnia się objawy:
-karkowy-przy biernym przygięciu głowy do klatki piersiowej występuje zgięcie kończyn w stawach kolanowych i biodrowych
-policzkowy – ucisk na policzek poniżej kości jarzmowej powoduje uniesienie przedramion i ich zgięcie
-łonowy – zdecydowany ucisk na spojenie łonowe powoduje gięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych
OBJAW CHEŁMOŃSKIEGO- występuje w schorzeniach wątroby, polega na występowaniu bolesności w trakcie uderzenia w okolicę łuku żebrowego prawego. Badanie tego odruchu polega na położeniu dłoni na łuku żebrowym prawym a następnie uderzeniu w dłoń pięścią drugiej ręki. W przypadku wystąpienia bólu uważa się objaw za dodatni (proces zapalny pęcherzyka żółciowego-zwłaszcza przy kamicy )
OBJAW CHWOSTKA- objaw tężyczkowy- gwałtowny skurcz mimicznych mięśni twarzy, unerwionych przez nerw twarzowy po uderzeniu młoteczkiem neurologicznym w brzeg mięśnia żwacza.
OBJAW GOLDFLAMA –wywołany jest przez uderzenie pięści badającego w grzbiet drugiej rozwartej dłoni przyłożonej w okolicy kąta kręgosłupowo-żebrowego. Prawidłowo wstrząsanie tej okolicy nie wywołuje bólu. Ostry ból świadczy o procesie zapalnym nerki po tej stronie
OBJAW GRAEFEGO- występuje w chorobie Graves-Basedowa. W wyniku zaburzenia współdziałania ruchów gałki ocznej i górnej powieki przy śledzeniu przez chorego obniżającego się przedmiotu (palca z odleg.30cm) gałka oczna porusza się szybciej od powieki odsłaniając rąbek białkówki miedzy tęczówką a powieką.
OBJAW KERNIGA – objaw oponowy, dzieli się na : górny-przy zgięciu pacjentowi siedzącemu tułowia do przodu,pacjent odruchowo zgina kończyny w stawach kolanowym i biodrowym; dolny-w czasie biernego zginania kończyny dolnej w stawie biodrowym występuje przymusowe zgięcie w stawie kolanowym
OBJAW KOCHERA- w chorobie Graves-Basedowa- zaburzenie koordynacji ruchu powieki górnej i gałki ocznej
OBJAW MOBIUSA- w chorobie Graves-Basedowa, chory obserwuje palec zbliżający się do jego twarzy z odl.ok.30cm. W pewnym momencie gałki oczne na skutek osłabienia ich mięśni rozchodzą się na zewnątrz
OBJAW ROMBERGA- niemożność utrzymania równowagi przy staniu z zamkniętymi oczami i złączonymi nogami. Występuje w wiądzie rdzenia i uszkodzeniu móżdżku (badanie tego objawu stosuje się u osób pod wpływem środków odurzających)
OBJAW TROUSSEAU- występuje w przypadku tężyczki hipokalcemicznej. Polega na zaciśnieciu dłoni w tzw. Dłoń położnika (występuje zgięcie dłoniowe IV i V palca) podczas zaciskania opaską przedramienia co wywołuje jego niedokrwienie
PUNKT McBURNEYA- punkt największej bolesności jamy brzusznej w przebiegu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.
PŁASZCZYZNY, OSIE I WYMIARY CIAŁA
Przestrzenna budowa ciała ludzkiego pozwala wyróżnić trzy płaszczyzny; Z każdą płaszczyzną związane są osie ciała:
- płaszcz. strzałkowa pośrodkowa – połowa lewa i prawa
Osie strzałkowe osie podłużne

- płaszcz. czołowa pośrodkowa- połowa tylnia i przednia
Osie poprzeczne osie podłużne

- płaszcz. poprzeczna pośrodkowa –połowa górna i dolna
Osie poprzeczne osie strzałkowe
Na tułowiu w sposób umowny wyróżnia się szereg linii podłużnych i poprzecznych. Kierując się od środka przedniej części tułowia do kręgosłupa wyróżnia się następujące linie podłużne:
BIEGNĄCE POŚRODKOWO NIEPARZYSTE:
- pośrodkowa przednia –nieparzysta, biegnie przez głowe, szyję i tułów jest osią symetrii prawej i lewej połowy ciała od przodu
- pośrodkowa tylna-biegnie przez głowę, kark i grzbiet jest osią symetrii prawej i lewej połowy ciała od tyłu
POŁOŻONE BOCZNIE, PARZYSTE:
-mostkowa –biegnie wzdłuż mostka
-przymostkowa- biegnie w połowie dległości miedzy linią mostkową i śródobojczykową
-śródobojczykowa(sutkowa)-biegnie przez środek obojczyka (czasami pokrywa się z linią sutkową przebiegającą przez brodawkę sutkową)
-pachowa przednia-biegnie wzdłuż przedniego fałdu pachowego
-pachowa środkowa-biegnie w połowie odległości miedzy linią pachową przednia i pachową tylną
-pachowa tylna-biegnie wzdłuż tylnego fałdu pachowego
-łopatkowa-biegnie przez kąt dolny łopatki
-miedzyłopatkowa-biegnie miedzy linia łopatkową i przykręgową
-przykręgowa-biegnie wzdłuż bocznego brzegu kręgosłupa
Linie poprzeczne:
-przebiegająca przez brodawki sutkowe
-górna-poprzeczna- przez najniżej położone punkty X żeber
-przebiegająca przez pępek
-dolna poprzeczna-przez najwyżej położone punkty grzebieni biodrowych
OKOLICE GŁOWY
POŁOŻONE POŚRODKOWO NIEPARZYŚCIE:
Czołowa, ciemieniowa, potyliczna
POŁOŻONE BOCZNIE, PARZYŚCIE
Skroniowa, uszna, sutkowa
POŁOŻONE NA TWARZY POŚRODKOWO, NIEPARZYSTE
Nosowa, ustna, bródkowa
POŁOŻONE NA TWARZY BOCZNIE, PARZYSTE
Oczodołowa, podoczodołowa, jarzmowa, policzkowa, przyuszno-żwaczowa
OKOLICE SZYI
POŁOŻONE POŚRODKOWO, NIEPARZYSTE:
Właściwa, podbródkowa, gnykowa, podgnykowa, krtaniowa, tarczowa, nadrostkowa
OKOLICE PARZYSTE:
Podżuchwowa, zażuchwowa , trójkąt tętnicy szyjnej, mostkowo- obojczykowo-sutkowa, boczna (obejmuje trójkąt łopatkowo-obojczykowy, trójkąt łopatkowo-czworoboczny), tylna (karkowa),
OKOLICE TUŁOWIA
Mostkowa, obojczykowe, podobojczykowe, piersiowe, sutkowe, p...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 234.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!