ikona pliku doc

Autorytet nauczyciela notatki

Notatka przyda się studentom pedagogiki


  292 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 292
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56.50 kB.


AUTORYTET NAUCZYCIELA Nauczyciel odgrywa istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów. Ugruntowało się bowiem przekonanie, że żadne idee pedagogiczne, cele, treści, metody, zasady nie działają automatycznie na uczniów ale są ożywione i realizowane przez nauczyciela. Nie można jednak ograniczać rozumowania w tym zakresie do uogólnionego pojęcia nauczyciela. Analizując osobę nauczyciela wiele elementów, jak wiedza pedagogiczno-psychologiczna, wiedza specjalistyczna, umiejętności, uzdolnienia pedagogiczne, wpływ wychowawczy na uczniów. Spośród wielu elementów wyróżnianych w osobowości nauczyciela na szczególną uwagę zasługuje wpływ wychowawczy na uczniów zwany w literaturze pedentologicznej autorytetem. Pojęcie ?autorytetu? jest powszechnie znane i używane. Literatura naukowa nie dostarcza jednoznacznego i definitywnego określenia. Najczęściej mówi się o jego znaczeniu a nie o istocie. Słowo autorytet pochodzi z języka łacińskiego (auctoritas) i oznacza: wpływ, znaczenie, uznanie, poważanie, szacunek jakim cieszą się osoby, instytucje. Rawid, uważa że autorytet to: ...? pewna swoista właściwość tkwiąca w osobie względnie w instytucji, dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje, grupy społeczne, w sposób bardziej lub mniej dobrowolny?. Według K. Sośnickiego przez autorytet należy rozumieć: ...? taki stosunek między dwoma osobami, w którym jedna z nich uznaje wole drugiej, do tej woli się dostosowuje i ulega jej?. Według M. Żebrowskiej: ?Autorytet to wynik jedno lub dwustronnej interakcji między dwoma osobami, dwiema grupami lub osobą a grupą w przebiegu której (interakcja) jedna ze stron nabywa tendencję do modelowania swojego sposobu myślenia lub ustosunkowania, lub zachowania zgodnie z wzorami myślenia, ustosunkowania, zachowania reprezentowanymi przez drugą osobę stronę?. A według naszego wykład
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!