ikona pliku docx

Autoprezentacja notatki

Esej o autoprezentacji


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.36 kB.


Autoprezentacja – co o niej wiem?

Autoprezentacja moim zdaniem to jest umiejętność umiejętnego zaprezentowania swojej własnej osoby w sposób taki, którego oczekują odbiorcy w danej sytuacji. Jest o to inaczej mówiąc również proces kontrolowania sposobu przez jedną jednostkę, w jaki dana osoba postrzegana jest przez otoczenie. Sztuka autoprezentacji to kombinacja kilku następujących elementów :
    Asertywności
    Pewności siebie oraz znajomości swoich mocnych stron
    Wiarygodności, autentyczności oraz życzliwości pod względem otoczenia
    Umiejętności dobrych tworzeń prezentacji oraz sztuki przemawiania
    Umiejętności komunikacji, która będzie jak najbardziej skuteczna
Mocne strony powinny umiejętnie eksponować pewność siebie, są podstawowym warunkiem idealnej prezentacji swojej osoby jako partnera dla osób innych, czy to w prywatnych sytuacjach czy też w zawodowych kontaktach. Kluczem do pewności siebie według mnie będzie dość wysokie poczucie swojej własnej wartości. Jeśli natomiast chodzi o asertywność, pojawiają się tu trzy podstawowe typy zachowań interpersonalnych, będą do nich należeć :
    Zachowania uległe, czyli ucieczka
    Zachowania agresywne, czyli walka
    Zachowania asertywne, czyli możliwość porozumienia
Zachowania uległe, które występować będą wtedy, kiedy to ważniejsze będzie dla nas zdanie ludzi innych do zdania naszego własnego, będzie pozwalać innym osobom wykorzystywać nasz czas oraz energię usprawniając ich postępowania. Konsekwencją zachowania uległego początkowo będą krótkotrwałe nagrody, abyśmy byli postrzegani jako mili, uprzejmi. Następnie pojawiać się będzie współczucie oraz narastają interpretacja do otoczenia, które będzie dla ans traciło szacunek. Jeśli będziemy mówili tak, nie umiejąc odmawiać, to będzie to znaczyło iż znosimy w sobie coś wbrew samym sobie, zaczniemy odczuwać żal, poczucie niesprawiedliwości oraz krzywdy, jednocześnie przy tym przerzucając winę na inne osoby. Uczucia te często się powtarzają, kiedy to chcemy kogoś za coś przeprosić, będziemy odczuwać dyskomfort, gdy będziemy wyrażać swoje potrzeby oraz będzie to prowadzić do zaniżenia własnej samooceny oraz spadku efektywności działań.
Zachowania agresywne będą polegały na zaspokajaniu potrzeb indywidualnych oraz na forsowaniu swoich własnych opinii kosztem innych osób. Gdy będziemy zachowywać się agresywnie to będziemy reagować dość wybuchowo, będzie zdradzać przejawy arogancji, chcemy wszystko wygrać oraz ze wszystkimi. Będziemy powodować wiele konfliktów oraz będziemy napastliwi, pozbawienie subtelności i taktu. Konsekwencje zachowania agresywnego, będą początkowo składać się na krótkotrwałe nagrody, będziemy wyładowywać się, aby otrzymać to co chcemy. Następnie będzie powstawał konflikt, czyli ludzie będą obawiać się mnie lub unikać, wycofają się z całej współpracy, będą izolować się w obawie przez zranieniem czy poniżeniem. Takie zachowanie bardzo często będzie prowadziło do wyobcowania oraz potrzeby usprawiedliwiania się, a to będzie z kolei wzmacniało całą agresję
M. Spillane,. Zaprezentuj siebie. Poradnik da nowoczesnej kobiety, s.60 Muza 2003.
Jeśli chodzi natomiast o zachowanie asertywne, to będzie ono oznaczało korzystanie z praw osobistych bez naruszania innych praw. U podstawy tego zachowania będzie leżeć akceptacja swojej osoby, szacunek do siebie samego oraz innych osób. Inaczej mówiąc asertywność to
. A. Szmajke, Autoprezentacja. Maski, Pozy, Miny, s.80 Wydawnictwo URSA Consulting,
1999:
    Stanowczość
    Autentyczność
    Umiejętność wyrażania własnej opinii, potrzeb, życzeń, poczucia winy oraz krytyki
    Umiejętność odmawiania w nieuległy sposób oraz sposób nieraniący innych osób
    Elastyczność zachowania, świadomość siebie samego
    Umiejętność przyjmowania pochwał, ocen oraz krytyki
Postawa asertywna będzie towarzyszyła wszystkim osobom, którzy to mają dość adekwatny stosunek do rzeczywistości i swojej własnej osoby. Stawiają sobie cele, które są realistyczne i dzięki czemu będą mogli oni w pełni wykorzystywać swoje możliwości oraz jednocześnie nie podejmować żadnych trudnych zadań, co będzie nas chronić przed jakimkolwiek rozczarowaniem, to jest inaczej mówiąc zachowanie dziecięce. Człowiek asertywny będzie dość swobodnie ujawniałam innym osobom samego siebie, otwarcie będzie wyrażał swoje uczucia, pragnienia oraz myśli. Oczywiście będzie to czynił w sposób bezpośredni, uczciwy, ze śmiałością i bez jakiegokolwiek lęku, akceptując przy tym swoje ograniczenia, niezależnie też od tego czy w danej sytuacji odnieśliśmy sukces czy też nie. Będziemy potrafili powiedzieć słowo nie, zażądać czegoś, co mu się należy, nie lęka się nadmiernie oceny, krytyki, odrzucenia. Pozwala sobie na błędy i potknięcia, dostrzegając swoje sukcesy i mocne strony. Gdy jest w centrum zainteresowania, uwagi, potrafi działać bez niszczącego lęku. Akceptuje zmiany w sobie i innych. Potrafi się porozumieć z innymi, potrafi też dochodzić swych praw i egzekwować je.
Na autoprezentację składa się również cała mowa naszego ciała. Takie jak
B.Gronbeck, Zasady komunikacji werbalnej, s.20-30, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 :
    Wyraz twarzy odzwierciedla on wszelkie zmiany, które zachodzą podczas rozmowy, pozwala on również rozpoznać czy słowa są zrozumiałe oraz czy słuchacz się z nimi zgadza, jakiego rodzaju reakcje emocjonalne w nim zachodzą.
    Spojrzenie -natomiast odzwierciedla emocje, bliskość, czy też chęć nawiązania kontaktu. Odgrywa ono również szczególną rolę w okazaniu rozmówcy, iż go słuchamy. Ważne jest, aby przy autoprezentacji utrzymywać cały czas kontakt wzrokowy.
    Uśmiech, jest również rzeczą bardzo ważną. Trzeba uśmiechać się życzliwe, słuchaczom po przez uśmiech można sygnalizować, iż mówimy o rzeczach dla nas ciekawych, czy ważnych.
    Gesty, które są wykonywane dłońmi plasują się od razu za wyrazem twarzy, natomiast jeśli chodzi o ich znaczenie, które jest wśród zachowań pozawerbalnych. Służą one do podkreślenia komunikatów słownych, ale też w określonych sytuacjach, w których używanie słów jest utrudnione, mogą je nawet zastępować. Są również wskaźnikiem pewnych stanów emocjonalnych.
    Postawa może stanowić wyraz naszego emocjonalnego stanu ale również może wskazywać na uczucia oraz postawę samego siebie i innych osób.
    Wygląd zewnętrzny obejmuje on między innymi ubiór czy higienę. Do komunikacji wprowadza bardzo ważną rolę. Ważne jest aby dobrze się prezentować, może to być plusem przy takiej autoprezentacji.
Mowa podczas wystąpienia powinna być jasna i zrozumiała dla wszystkich, nie należy się stresować, ponieważ wtedy wszystko może nam nie wyjść tak jakbyśmy tego chcieli. Autoprezentacja stanowi nieunikniony aspekt codziennych kontaktów zawodowych oraz prywatnych. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy bowiem od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego też często staramy się kontrolować wrażenie wywierane przez siebie i kierować nim
E. Żurek, Sztuka wystąpień, czyli jak mówić by osiągnąć cel, s.30-35, Wydawnictwo Poltext 2003.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.36 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!