plik doc

człony I rzedu

plik zawiera charakterystyki członów I rzędu
4. PODSTAWOWE CZŁONY AUTOMATYKI Prawie w każdym przypadku złożony układ dynamiczny można rozpatrywać jako zespół odpowiednio ze sobą połączonych członów elementarnych, a więc charakteryzujących się najprostszymi właściwościami dynamicznymi. Takie elementarne człony noszą nazwę podstawowych elementów automatyki. Wyróżnimy podstawowe grupy tych elementów:       bezinercyjne (proporcjonalne),       inercyjne: &...

plik pdf

Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach

opis instalacji w domu
Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych W mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować:  izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa),  obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,  wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpoś...

plik doc

pkm

projekt sprzegla
Obliczenia do sprzęgła jednotarczowego ciernego z tłumikiem drgań skrętnych. Dane techniczne : Max. Moment obrotowy: Mmax = 145 Nm Prędkość obrotowa sprzęgła przy Mmax: nm = 1700 obr/min Prędkość obrotowa, przy której silnik osiąga moc znamionową: nn = 3400 obr/min Moc znamionowa: Nn = 40kW Współczynnik przeciążenia sprzęgła przy prędkości = nm: k1 = 1,3 Współczynnik przeciążenia sprzęgła przy prędkości = nn: k2 = 2,2 Max. Kąt skręcenia tarczy przy...

plik docx

wentylatory

sprawozdanie

POLITECHNIKA POZNAŃSKA