ikona pliku doc

AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU notatki

AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39.50 kB.


AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU AUSTRIA Po kongresie wiedeńskim Austria stała się państwem o rozległym obszarze zamieszkałym przez różne narodowości. W skład monarchii Habsburskiej wchodziły Czechy, Morawy, Śląsk Cieszyński, Galicja, Dalmacja, Bukowina, Węgry, Chorwacja, Słowenia oraz Wenecja i Lombardia w północnych Włoszech. Zamieszkiwali Austrię Polacy, Czesi, Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Słoweńcy, Włosi, Ukraińcy i inni. Dlatego też Austria rozsadzana była odśrodkowo przez ruchy narodowowyzwoleńcze. Była też Austria państwem zacofanym, zastygłym w rozwoju i odizolowanym od reszty Europy barierami celnymi. Stan taki stworzył kanclerz Metternich, który przez całe lata dbał, aby do Austrii nie docierały żadne postępowe ruchy polityczne i naukowe rozwijające się wówczas w Europie. Zdawała sobie z tego sprawę burżuazja pochodzenia niemieckiego i kiedy w 1848 w Wiedniu wybuchła rewolucja żądano przede wszystkim ustąpienia kanclerza. Zdołano utworzyć nowy parlament, w którego skład weszli przedstawiciele burżuazji, została też uchwalona liberalna konstytucja, ale wojska cesarskie przywróciły dawny system rządów i obaliły zdobycze rewolucji. O słabości państwa może świadczyć przegrana wojna z Prusami i utrata wpływów w Związku Niemieckim. Po wojnie z Prusami rząd wiedeński zaczął szukać sojuszników wśród narodów zamieszkujących tereny monarchii. Państwo Habsburgów stało się monarchią dualistyczną i przybrało nazwę Austro-Węgry, a poszczególne narody uzyskały autonomię. PRUSY Inaczej w XIX w. potoczyły się losy Prus. Podczas gdy potęga Rosji i Austrii malały pozycja Prus systematycznie wzrastała. Wśród państw niemieckich cały czas żywa była idea zjednoczenia, a państwo pruskie postawiło sobie za cel, by to zjednoczenie dokonało się właśnie pod jego przewodnictwem. Już w czasie Wiosny Ludów, kiedy parlament frankfurdzki opracował konstytuc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!