ikona pliku doc

August Comte notatki

August Comte


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.50 kB.


08.03.2009 CZYM JEST POZYTYWIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH Rzeczywistość społeczna jest rzeczywistością płynną. Pozytywizm jest konsekwencją oświecenia, jest wyjściem z dziecięctwa. To odczarowanie świata, wyjście ze stanu religijnego. Wiedza, którą tworzył Comte i inni pozytywiści miała być wzorem religii wolnej od Boga, a kapłani tej religii ? socjologowie, mieli pokazać, czym jest rzeczywistość, w której żyjemy. Comte sugerował, aby badania w socjologii były obiektywne i wolne od wartościowań. Wiedza w jego ujęciu miała być wiedzą syntetyczną, skierowaną ku całościowemu ujmowaniu rzeczywistości (holizm). ANTYKRYTYCYZM ? to, co określane jest jako pozytywne (realnie pożyteczne, konstruktywne i pewne) będzie przeciwstawienie temu co jest negatywne, urojone, mętne, bez podstaw naukowych. Zaprowadzenie ładu. Jakie treści będą zasługiwały na miano wiedzy? Comte przyjął postawę krytyczną wobec metafizyki i fenomenalizmu. METAFIZYKA Uważał, że metafizyka polega na poszukiwaniu utajonych faktów, zjawisk, których nie można opisać wprost. Metafizyka przeczy wiedzy pewnej między innymi dlatego, że operuje pojęciami bardzo abstrakcyjnymi. Nauka pozytywna natomiast zajmuje się wyłącznie faktami, zjawiskami. FENOMENALIZM Reguła fenomenalizmu zwraca się przeciwko przyczynowości i podważa istnienie związków między zjawiskami. NATURALIZM Comte upatrywał wzór dla socjologii w przyrodoznawstwie ? nauce, która w sensie normatywnym i opisowym zakładała, że metody społeczne nie różnią się od metod nauk przyrodniczych, które dostarczają socjologii wzorcowych pojęć. Comte postulował zastosowanie w naukach społecznych metod, które wykazały już swoją skuteczność i zarazem uchodziły za metody naukowe (były weryfikowalne). Nauka zgodna z wzorcami przyrodoznawstwa może być podstawą efektywnej inżynierii społecznej. Tylko nauka pełni godną poparcia rolę
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!