ikona pliku pdf

Astma- plan opieki notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53.87 kB.


Dziecko, lat 4, przyniesione przez rodziców na rękach. Czuć od nich zapach tytoniu i pleśni. Chłopiec od dwóch lat ma częste infekcje dróg oddechowych, jednak rodzice nigdzie się z nim nie zgłosili. Leków na stałe nie przyjmuje. Chłopiec blado-szary, mówi z trudnością, uruchomione dodatkowe mięśnie oddechowe. Saturacja 82%, HR 160, liczba oddechów 50/min. Rodzice od wejścia deklarują, że nie mogą zostać z dzieckiem w szpitalu.
Problem Stan zagrożenia życia spowodowany napadem duszności w zaostrzeniu astmy.
Cel Zapewnienie prawidłowej funkcji układu oddechowego i krążenia.
Planowane działania Monitorowanie parametrów życiowych. Podanie leków zgodnie z kartą zleceń Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali(temperatura, wilgotność). Ciągła obserwacja zachowania chorego. Informowanie pozostałych członków zespołu terapeutycznego o zmianach stanu zdrowia pacjenta. Zapewnienie stałej obecności jednego z rodziców. Konsultacje z psychologiem. Stworzenie na sali przyjaznej atmosfery, tak aby pacjent czuł się komfortowo. Rozmowa pielęgniarki z dzieckiem, okazanie zainteresowania.
Niepokój związany z Zmniejszenie niepokoju. koniecznością hospitalizacji.
Trudność w komunikacji werbalnej z pacjentem, spowodowana przyśpieszonym oddechem.
Ułatwienie kontaktu z pacjentem.
Wykluczenie zbędnych pytań w kierunku dziecka. Spokojny ton głosu pielęgniarki. Używanie pytań typu „tak”, „nie” w kierunku dziecka. Używanie słów adekwatnych do wieku pacjenta. Wywiad z rodzicami. Zapewnienie wózka inwalidzkiego. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas poruszania się. Podanie leków zgodnie z kartą zleceń. Monitorowanie parametrów życiowych. Dostosowanie wysiłku zależnie do wydolności pacjenta. Podanie leków zgodnie z kartą zleceń. Zapewnienie komfortu, snu i odpoczynku. Prowadzenie karty obserwacji pacjenta, bilans płynów, pomiar obrzęków, karta obserwacji RR, karta gorączkowa. Podanie leków ułatwiających oddychanie zgodnie
Trudności w samodzielnym Poprawa stanu ogólnego i poruszaniu się wynikające ze ułatwienie poruszania. stanu ogólnego.
Zmniejszona tolerancja wysiłkowa spowodowana stanem astmatycznym.
Poprawa tolerancji wysiłkowej.
Niepokój dziecka spowodowany uczuciem duszności.
Uspokojenie dziecka.
z kartą zleceń. Podanie leków uspokajających zgodnie z kartą zleceń. Spokojny, opanowany ton głosu pielęgniarki. Odwrócenie uwagi dziecka od czynności oddechowej. Współpraca z rodzicami dziecka. Nieświadomość rodziców w zakresie dbania o zdrowie dziecka. Uświadomienie rodziców w zakresie dbania o zdrowie dziecka. Edukacja rodziców na temat potrzeb zdrowotnych dziecka. Edukacja rodziców na temat istoty wizyt profilaktycznych. Zapoznanie z metodami dbania o zdrowie. Rozmowa z rodzicami na temat potrzeb zdrowotnych dziecka. Rozmowa na temat powikłań nieleczonej choroby. Edukacja na temat metod poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia. Edukacja rodziców na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na dziecko. Zaproponowanie metod rzucenia palenia. Edukacja rodziców
Zaniedbanie stanu zdrowia dziecka przez rodziców.
Zapobiegnięcie ponownych zaniedbaniom ze strony rodziców.
Palenie papierosów przez rodziców dziecka.
Zaprzestanie palenia przez rodziców.
Negatywny wpływ pleśni na Eliminacja pleśni.
zdrowie pacjenta.
na temat szkodliwego wpływu pleśni na zdrowie. Przedstawienie metod walki z pleśnią. Zaproponowanie pomocy ze strony instytucji(MOPS).
Późne rozpoznanie astmy u dziecka, spowodowane brakiem zainteresowania rodziców stanem zdrowia dziecka.
Zainteresowanie rodziców stanem zdrowia dziecka.
Rozmowa z rodzicami na temat astmy oskrzelowej. Ukazanie konieczności leczenia astmy. Przedstawienie powikłań nieleczonej astmy. Rozmowa na temat konieczności stosowania leków na astmę u dziecka. Edukacja na temat preparatów na astmę(wziewy). Częste wizyty na sali dziecka. Zainteresowanie dziecka zabawami. Zajęcie czasu wolnego dziecka. Rozmowy z dzieckiem. Zapewnianie o miłości rodziców do dziecka. Edukacja rodziców na temat potrzeb emocjonalnych 4-latka. Zaproponowanie obecności jednego z
Osamotnienie dziecka, spowodowane brakiem obecności rodziców.
Zmniejszenie uczucia osamotnienia.
Brak czasu rodziców dla dziecka, spowodowany obowiązkami życia codziennego.
Uzyskanie więcej czasu rodziców dla dziecka.
rodziców podczas hospitalizacji dziecka. Zaproponowanie urlopu w pracy. Ryzyko niedotlenienia, spowodowane trudnością w oddychaniu. Ułatwienie oddychania. Ułożenie dziecka w pozycji ułatwiającej oddychanie(pozycja woźnicy) Podanie leków zgodnie z kartą zleceń. Uspokojenie dziecka np. rozmowa, podanie leków. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali(wilgotność, temperatura). Monitorowanie parametrów życiowych. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku(obecność rodzica). Postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki. Dokładne zabezpieczanie miejsca wkłucia. Rozmowa z dzieckiem. Dokładne zabezpieczanie venflonu(plaster, bandaż) Rozmowa z dzieckiem. Częste wizyty w sali dziecka w celu
Ryzyko wprowadzenia zakażenia przez kaniulę.
Wyeliminowanie ryzyka zakażenia.
Ryzyko wyrwania venflonu przez pacjenta.
Wyeliminowanie ryzyka.
kontrolowania venflonu. Ryzyko wystąpienia powikłań związanych z podawaniem leków wziewnych. Wyeliminowanie ryzyka powikłań. Edukacja dziecka oraz rodziców na temat możliwych powikłań. Zapewnienie odpowiedniej higieny jamy ustnej oraz twarzy w trakcie terapii lekami wziewnymi. Edukacja rodziców oraz dziecka na temat odpowiedniej higieny.
gr.1 Weronika Jasińska Magdalena Jarecka Adrianna Rudolf Renata Hyżorek Weronika Werkowska
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53.87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!