ikona pliku odt

astma oskrzelowa notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.35 kB.Specjalizacja Pediatryczna
Proces pielęgnowania dziecka z astmą oskrzelową
Astma oskrzelowa jest chorobą układu oddechowego problemy zdrowotne związane z nią należą do najczęściej występujących w wieku rozwojowym.
Zaburzenia funkcji układu oddechowego stanowią podstawę do określenia diagnozy pielęgniarskiej wyrażanej w kategorii stanu lub problemu pacjenta. Sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej pozwala na wyznaczenie oczekiwanego, możliwego do osiągnięcia
jak najlepszego stanu chorego i zaplanowania działań odzwierciedlających zakres zaleceń pielęgniarskich.
Proces pielęgnowania to norma ,wzorzec, typ mający na celu określenie
problemu opieki ,
celu opieki oraz planu i jego realizację oraz ocenę podjętych działań, poprzez podnoszenie jakości usług opieki pielęgniarskiej.
PROBLEM
CEL
DZIAŁANIE
REALIZACJA
OCENA
1
Niepokój i lęk przed hospitalizacją i badaniami diagnostycznymi
Zmniejszenie nie pokoju i lęku dziecka. Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa.
Obecność rodziców w czasie hospitalizacji oraz podczas wykonywania badań.
Unikanie sytuacji które mogą przestraszyć bądż zawstydzić dziecko.
Zdobycie zaufania dziecka
Rodzice uczestniczą we wszystkich zabiegach wykonywanych przy dziecku.
Mama przebywa na oddziale przez całą dobę. Do dziecka mówiono cichym miłym głosem.
Odwracano uwagę dziecka od wykonywanych czynności poprzez
pokazywanie zabawek.
Unikano sytuacji które mogłyby przestraszyć dziecko.
Dziecko wyciszyło się . Współpracow
ało z personelem w czasie wykonywania badań diagnostycznych.
2 Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego.
Zmniejszenie lęku.
Ogólna poprawa samopoczucia.
Ułatwienie oddychania.
Zmniejszenie duszności.
Stosowanie tlenoterapii,
wykonywanie inhalacji
i podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza .
Obserwacja zabarwienia skóry
dziecka.
Wykonanie zleceń lekarza.(inhalacje oraz podanie leków). Prowadzenie tlenoterapii zgodnie z zaleceniem.
Stała obserwacja zabarwienia
skóry dziecka.
Nastąpiła poprawa wydolności oddechowej. Duszności ustąpiły. Dziecko uspokoiło się. Skóra dziecka jest zaróżowiona.
3
Kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny.
Ułatwienie odkrztuszania zalegającej wydzieliny. Uzyskanie jak najlepszej drożności drzewa oskrzelowego.
Poprawa poczucia komfortu fizycznego i psychicznego.
Zwiększenie efektywności odkrztuszania zalegającej wydzieliny.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Obserwacja charakteru kaszlu , nasilenia oraz charakteru odkrztuszanej wydzieliny
Stosowanie zabiegów ułatwiających odkrztuszanie.
Podanie leków rozlużniających wydzielinę na zlecenie lekarza.
Dbanie o higienę jamy ustnej oraz otoczenia.
Ułożenie dziecka w pozycji wysokiej. Zapewniono odpowiedni mikroklimat . Wywietrzono pomieszczenie w którym znajduje się dziecko. Zalecono przyjmowanie większej ilości płynów . Podano na zlecenie lekarza leki rozrzedzające wydzielinę.
Zastosowano zabiegi fizjoterapeutyczne
(drenaż ułożeniowy oraz oklepywanie klatki piersiowej )
Nauczono dziecko higieny jamy ustnej po odkrztuszeniu wydzielin.
Dziecko efektywniej odkrztusza
4
Inhalacje ( leki podawane drogą wziewną ) - lęk dziecka przed nałożeniem maseczki.
Czynny i efektywny udział dziecka i rodziców
w terapii.
Zmniejszenie l
ęku przed inhalacją.
Nauczenie dziecka i jego rodziców zasad wykonywania inhalacji . Oswajanie dziecka z maseczką inhalatorem i jego dżwiękiem.
Podawanie leków do inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarza.
Zapoznano dziecko z inhalatorem , jego dzwiękiem i maseczką . Użyto inhalatorów przedstawiających postaci zwierząt.
Zapewniono stałą obecność mamy w trakcie wykonywania inhalacji. Podano odpowiednią dawkę leku zgodnie ze zleceniem lekarza.
Dziecko chętniej wykonuje inhalacje. Współpracuje z mamą i personelem. Zabieg nie jest już stresujący dla małego pacjenta.
5
Okresowa tlenoterapia
Wzbogacenie wdychanego powietrza w tlen.
Zwiększenie
cząsteczkowego ciśnienia tlenu we krwi.
Zmniejszenie lęku
przed aparatami stosowanymi do tlenoterapii
Nauczenie dziecka i jego rodziców zasad
podawania tlenu.
Oswajanie
dziecka z maseczką
lub cewnikiem do podawania tlenu.
Podawanie tlenu zgodnie ze zleceniem lekarza.
Zapoznano dziecko z maseczką do podawania tlenu.
Zapewniono stałą obecność mamy w trakcie
stosowania tlenoterapii.
Kontrolowano przebieg tlenoterapii
pod kątem powikłań ( bólu głowy, zaburzeń oddechu, wysychanie błon śluzowych nosa )
Dziecko chętnie stosuje się do zaleceń personelu. Nie boi się
stosowanej na zlecenie lekarza tlenoterapii. Efekt leczenia jest bardziej skuteczny.
6
Wyciek śluzowy z nosa
Utrzymanie drożności nosa
Okresowe układanie dziecka na brzuchu lub na boku, co umożliwi samoczynne oczyszczanie się nosa.
Wietrzenie pomieszczenia.
Nawilżanie pomieszczenia.
Stosowanie zabiegóworaz leków
rozlużniających
wydzielinę nosa .
Zmieniano pozycję ułożeniową dziecka co umożliwiło samoczynną ewakuację wydzieliny z nosa.
Często wietrzono pomieszczenie.
Zastosowano nawilżacz powietrza w pomieszczeniu gdzie przebywa dziecko . Mechanicznie przy pomocy urządzenia do płukania nosa ewakuowano zalegającą wydzielinę.
Zastosowano leki obkurczające śluzówkę nosa i zmniejszające obrzęk w nosie.
Wyciek z nosa zmniejszył się.
Drożność nosa poprawiła się .
Samopoczucie dziecka uległo poprawie.
7
Zaostrzenia zmian oskrzelowo płucnych
Udział w procesie diagnostycznym i leczniczym zaostrzeń.
Poprawa komfortu i jakości życia w okresie nasilenia objawów choroby
Świszczący oddec
h. Upośledzona drożność nosa. Zwiększona produkcja zalegającej wydzie
limy,pogorszenie tolerancji wysiłku. Zastosowanie
środków zmniejszających w/w objawy . Kontrolowanie wskażników zapalnych z krwi dziecka . Ocena wydolności oddechowej dziecka
Zapoznanie rodziców
i dziecka z kalendarzem pylenia alergenów. Unikanie kontaktu z alergenem wziewnym lub pokarmowymi.
Przyjmowanie na zlecenie lekarza
leków rozszerzających oskrzela . Kontrolna hospitalizacja w celu oceny wydolności oraz efektywności leczenia.
Dziecko i jego rodzice
umiejętnie
kontrolują chorobę. Prowadzą prozdrowotny tryb życia . Dziecko aktywnie uczestniczy w społeczności
rówieśniczej. Bez ograniczeń ruchowych.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!