plik doc

słownik archiwisty

to jest dobry skrypt-słownik pojęc archiwalnych
Pomoce w kształceniu archiwistów. Skrypty VADEMECUM ARCHIWISTY oprac. J. Marecki na prawach rękopisu Kraków 2007 Skrypt, przeznaczony dla studentów archiwistyki, opracowano na podstawie: Archiwistyka. Reforma kształcenia. Materiały seminarium Rady Archiwalnej, Warszawa 2004. M. Daniluk, Sigla, Kraków 1999. R. Galuba, Przepisy metodyczne dla archiwum, Poznań 2002 Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001...

plik DOC

TARGOWICA I ii ROZBIOR POLSKI

przedstawiony przebieg wojny polsko rosyjskiej i jej skutek czyli II rozbior Polski
KONFEDERACJA TARGOWICKA I II ROZBIÓR POLSKI Przeciwko głównemu dziełu Sejmu Wielkiego wystąpiła rodzima reakcja i obca przemoc, które doprowadziły do jego unicestwienia. Wkrótce po uchwaleniu Konstytucji do Petersburga udała się grupa magnatów, z prośbą o pomoc w obaleniu Konstytucji. Caryca przyjęła ich z otwartymi ramionami, bowiem sama określała Konstytucję mianem ?zarazy rewolucyjnej?. Podobnie Kon...

plik doc

Teoria i metodyka archiwalna

Opracowane zagadnienie
Standaryzacja opisu archiwalnego -standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych -cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych -po...

plik odt

Teoria i metodyka archiwalna

Teoria i metodyka archiwalna
1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly -zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina - cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowanie związków zachodzących między dokumentacją ,,akta pochodzące od jednego twórcy (z jednej registratury) tworzą całość or...

plik odt

Dokumentacja skarbowa

Dokumentacja skarbowa

Izabela Mietlińska
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentacja Skarbowa
Podział dokumentacji skarbowej
:
zewnętrzna:
bezpośrednia, czyli:
dokumentacja podatkowa dochodu od osób fizycznych,
dokumentacja podatkowa dochodu od osób prawnych,
dokumentacja podatkowa
od spadków i darowizn,
dokumentacja
podatkowa od czynności cywilnoprawnych,
dokumentacja podatko...