ikona pliku doc

Antypedagogika Hubertus von Schoenebeck notatki

Antypedagogika prawie wszystko


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 88.50 kB.


Antypedagogika Hubertus von Schoenebeck
Ten, kto szanuje młodego człowieka i traktuje go w sposób wolny od intencji wychowawczych, ma postawę pełnego poszanowania jego humanum i postawę przyjaźni, temu otwiera się nowy świat, świat ludzi samodzielnie stanowiących o sobie.
Hubertus von Schoenebeck
1. HUBERTUS von SCHOENBECK
Doktor nauk filozoficznych.
Kieruje instytutem Przyjaźń z Dziećmi w Münster.
Rocznie organizuje ok. 150 seminariów i wygłasza ok. 600 wykładów w kraju i za granicą. Organizuje konferencje naukowe, kursy i szkolenia dla zainteresowanych antypedagogiką.
Antypedagogika w dialogu. (1991), Kocham siebie, takiego jakim jestem. (1994), Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać. (1994), Po tamtej stronie wychowania. Zycie w wolności od psychicznej przemocy. (1997).
Jest mniej antagonistyczny.
Zamiast na krytyce pedagogiki, koncentruje się na promocji własnej oferty kreowania stosunków międzyludzkich.
Podejmuje z pedagogiką twórczą rywalizację. Stawia bardziej na osiąganie pewnej samowiedzy, niż wzajemną eliminację.
2. ANTYPEDAGOGIKA to nurt nie tylko pedagogiczny, edukacyjny, ale również kulturowy.
Jest wyrazem sprzeciwu wobec wszechwładnego myślenia pedagogów, ich działania i nawyków. Zamiast podporządkowywania się szablonom, oferuje wolność, równość, przyjaźń, samostanowienie i odpowiedzialność. Relacja dziecko – dorosły jako punkt wyjścia obiera podmiotowość dziecka. Dziecko jest nosicielem i nauczycielem wolności, zna jej wartość z chwilą przyjścia na świat. Należy tylko umożliwić mu "bycie sobą", bycie podmiotem decydującym o sobie w sferze życia indywidualnego i społecznego. Podstawową dewizą antypedagogiki jest hasło: WSPIERAĆ, A NIE WYCHOWYWAĆ.
ANTYPEDAGOGIKA zrodziła jest jako protest i krytyka tradycyjnego wychowania.
W konwencjonalnej, wychowawczej relacji dziecko cierpi i nie ma dokąd uciec. Nikt nie staje po jego stronie, nikt nie uznaje jego racji
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 88.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!