ikona pliku doc

antypedagogika notatki

ANTYPEDAGOGIKA.


  480 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 480
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB.


Antypedagogika:
      Antypedagogika powstała w latach 70. XX wieku, rozwijała się głównie w USA i Niemczech.
      Nazwa nurtu pochodzi od artykułu profesora Heinricha Kupffera pt. „Antypsychiatria a antypedagogika”, który ukazał się w 1974 roku. Dotyczy on problemu konfliktów międzypokoleniowych. Wszelkie nieporozumienia między dziećmi, a dorosłymi są związane z celowymi oddziaływaniami wychowawczymi.
      Kupffer proponuje by zrezygnować z intencjonalnego wychowania i dążenia do wpojenia wychowankowi wartości cenionych i akceptowanych przez wychowawcę. Takie "odpedagogizowanie" byłoby niewątpliwie skuteczne i prowadziło do zgody pomiędzy pokoleniami.
      Pedagogika minimalizowania interwencji w wewnętrzny świat życia dziecka.
      Uczucia, oczekiwania i decyzje dzieci są zdeterminowane przez nie same i służą poszanowaniu ich godności.
      Punktem wyjścia jest podmiotowość dziecka-człowieka. Dziecko jest nosicielem i nauczycielem wolności. Należy mu umożliwić decydowanie o sobie i „bycie sobą”.
      Antypedagogika ma umożliwić każdej osobie odkrycie i wykorzystanie jej potencjału w ramach wolności uczenia się.
      Postuluje nie tylko zerwanie z procesami kierowania ludźmi, ale również z postrzeganiem ich w kategorii założonych celów kształcenia, przepisów ról społecznych, norm, wartości czy ideałów.
      W centrum zainteresowania nie jest pedagog, ale samokształcący się podmiot.
      Przyjmujemy więc, iż osobowość „staje się”, a nie jest.
      Antypedagogika występuje jako teoria naukowa, która widnieje w trzech warstwach:
      Opisowa – mniej lub bardziej ogólne opisy obserwowalnych zjawisk i procesów edukacyjnych i zachodzących między nimi zależności.
      Hipotetyczna - kategorie wyjaśnień badanych zjawisk i problemów za pomocą modelu dedukcyjnego, abstrakcyjnego lub modelu konkretnego (indukcyjnego, funkcjonalnego lub historycznego).
      Metateoria szczegółowa - podstawowe założenia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!