ikona pliku doc

Antropologia kulturowa notatki

Antropologia


  181 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 181
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 303.50 kB.


ANTROPOLOGIA KULTUROWA
ćwiczenia
wiadomości podstawowe
Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny
Kierunek: pedagogika
Specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna; praca socjalna; opiekuńczo-wychowawcza;
Nazwa przedmiotu: ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Liczba godzin i forma zajęć: 10ćw./ 15ćw.
Forma i warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach; lektura tekstów źródłowych; praca pisemna; kolokwium zaliczeniowe.
Tematyka ćwiczeń

1. PRZEDMIOT, PODSTAWOWE ZAGADNIENIA I ROZWÓJ ANTROPOLOGII.
- antropologia ogólna i jej działy;
- antropologia kulturowa;
- antropologia społeczna;
- nauki pokrewne antropologii;
Literatura:
1. Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – Kultura – Osobowość, Alta 2, Wrocław 2001.
2. Nowicka E. Świat człowieka – świat kultury PWN, Warszawa 2003, s. 16-54 i 112-174.
3. Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 9-36.
4. Gajda J. Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 56-69.
5. Brozi K.J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 37-75.
Antropologia kulturowa- dział antropologii zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną wytwarzającą kulturę. Badając poszczególne kultury a zwłaszcza kulturę społeczeństw pierwotnych jej wytwory materialne i niematerialne a także strukturę społeczną oraz porównując zebrane dane antropologiczne. Antropologia kulturowa dąży do skonstruowania uniwersalnej teorii funkcjonowania kultury. Szczególnie interesuje się problemem kulturowej odrębności i kontaktami kulturowymi społeczeństw tradycyjnych i cywilizacji przemysłowej, relacjami "my" - "oni" dystansem pomiędzy "obcymi" a "nami" i sposobami jego przezwyciężania. Zajmuje się poszukiwaniem cech typowo ludzkich czyli tych które wiążą się z kulturową istotą człowieka
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 303.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!