ikona pliku doc

antropologia kulturowa notatki

.


  534 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 534
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 109,50 kB.


Antropologia kulturowa ? dziedzina nauki badająca kulturotwórcze aspekty społecznej egzystencji człowieka. Antropologia kulturowa bada organizację kultury, rządzące nią prawa, znaczenie i funkcje jej poszczególnych elementów. Antropologia kulturowa korzysta z dorobku: psychologii, językoznawstwa, historii, archeologii, filozofii i innych nauk społecznych. Kładzie nacisk na analizę składników kultury: wzorów, struktur, wartości, norm, idei, symboli, instytucji, znaczeń, wierzeń. Opisuje ich naturę i związki między nimi. Początki antropologii kulturowej związane są z rozwojem myśli ewolucjonistycznej w USA w drugiej połowie XIX wieku L. H. Morgan. Główne jej podstawy zostały zbudowane w pierwszej połowie XX wieku przez F. Boasa i jego następców R. Benedict, M. Mead, E. Sapir Różnorodność kultur - Antropologia w odczuciu przedstawicieli innych dyscyplin kojarzy się z badaniem społeczeństw obcych i egzotycznych, badaniem odmiennych sposobów życia. Sami antropologowie widzą dziś przedmiot antropologii raczej w rozmaitości, różnorodności kulturowej człowieka niż w egzotyce badanych społeczeństw. Zarazem dyscyplina ta niewątpliwie bierze początek z fascynacji odmiennością kulturową i rozmaitością obyczajów. współczesny antropolog brytyjski, M. Lewis: ?Antropologia bada raczej ludy niż ludzi. Jej przedmiotem są kulturowo zróżnicowane zbiorowości, a więc kultury będące własnością względnie autonomicznych społecznych całości. Są to przy tym zbiorowości niewielkie, liczące tysiące, a nie miliony osób. dziś przedmiot antropologii raczej w rozmaitości, różnorodności kulturowej człowieka niż w egzotyce badanych społeczeństw. Zarazem dyscyplina ta niewątpliwie bierze początek z fascynacji odmiennością kulturową i rozmaitością obyczajów. Społeczeństwo pierwotne - Dla wielu antropologów, a także dla postronnych obserwatorów, rzucającym się w oczy wyróżnikiem ant
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 109,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!