ikona pliku doc

Ankieta wg Rubachy notatki


  325 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 325
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.00 kB.


ANKIETA WG RUBACHY
Ankieta - jedna z metod ilościowych zbierania danych. Polega na zadawaniu pytań osobie badanej wg kwestionariusza ankiety, czyli zorganizowanego zbioru pytań.
Najpierw musi zostać skonstruowany kwestionariusz, a potem konieczne jest przeprowadzenie pomiaru właściwego.
Etapy konstruowania kwestionariusza:
      sformułowanie pytań badawczych
      sporządzenie listy i definicji zmiennych
punkty 1 i 2 stanowią etap przygotowania kwestionariusza
      operacjonalizacja zmiennych, czyli układanie pozycji kwestionariusza
      zaplanowanie algorytmu zamiany odpowiedzi badanych na liczby – kodowanie danych
      przygotowanie instrukcji dla badanych (np. jak udzielać odpowiedzi, zapewnienie o anonimowości) oraz układu graficznego kwestionariusza,
      weryfikacja trafności kwestionariusza (np. po konsultacji z innym badaczem)
      przeprowadzenie badań pilotażowych na próbce badanych (czy pytania są zrozumiałe dla respondentów, czy badanie nie jest zbyt długie. Badacz na tym etapie może i powinien poprawić ankietę, w razie jakichkolwiek wątpliwości)
      przeprowadzenie badania (audytoryjny, ustny, telefoniczny, pocztowy)
Pytania w ankiecie mogą być otwarte lub zamknięte, jednak zalecane jest raczej używanie pytań zamkniętych:
- z wyborem – pytanie o dane demograficzne
- pytanie wprowadzające do pytania właściwego
- pytanie ze skalą szacunkową trójstopniową
- pytanie z ukrytą opcją
- pytanie z rangami
- pytanie ze skalą szacunkową Liekerta
- pięciostopniowa skala do szacowania natężenie
- pięciostopniowa skala do szacowania częstotliwości.
Na końcu ankiety powinna znajdować się metryczka (wiek, płeć, miejsce zamieszkania…)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!