plik doc

słówka medyczne

słówka medyczne przetłumaczone na język angielski
HEAD             głowa NECK             szyja THORAX       kl.piersiowa ABDOMEN       brzuch PELVIS       miednica UPPER LIMB       kończyna górna LOWER LIMB       kończyna dolna BONE       kość JOINT             staw NERVE...

plik doc

Angielski II

Ankielski słówka z tłumaczeniem
I've been lucky enough - miałem dużo szczęścia. What did you do? - co zrobiłeś? was studing - studiowałem stressful - stresujacy exhausting - wyczerpujący cut down on -obniźyć did where you doing - a gdzie ty pracujesz/robisz was watching - oglądałem I'd been out - byłem z too - zbyt, również on the other hand - z drugiej strony isn't it - nie jest to did you - zrobiłeś/skończyłeś split up - podzielone, rozdzielać się falling out - wypaść,...

plik doc

Angielski I

Angielski słówka i zastosowanie ich w zdaniu. Znaczenie słówek podkreślonych pochyloną czcionką w Angielski II
A: I`ve been lucky enough to play in a band. B: Really? When did you do that? A: When I was studing in the USE. A: Life is so stressful nowadays. B: I know, it`s exhausting. Perhaps we should cut down on our keep - fit programme. A: What were you doing at ten o`clock last night, Mr Smith? B: I was watching TV. I`d been out with my friends. A:  It`s good to have pen - fri...