ikona pliku docx

anestezjologia proces notatki

proces pielegnowania


  480 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 480
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,89 kB.


PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIE………………………………………………………

DATA

DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

CEL PIELĘGNOWANIA

PLAN PIELEGNOWANIA

REALIZACJA W kolejnych dniach

OCENA OPIEKI

Możliwość wystąpienia stanu zagrożenia życia związanego z utratą przytomności, zatrzymaniem krążenia

Szybkie zdiagnozowanie objawów świadczących o zagrożeniu życia

Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta, sprawdzenie dostępności i wyposażenia zestawu do reanimacji. Podawanie leków na zlecenie lekarza. Dokumentowanie wykonanych

czynności

Obserwowałam pacjenta, monitorowałam parametry życiowe. Problem wymaga dalszej obserwacji.

Możliwość powstania powikłań ze strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia

Zapobieganie wystąpieniu powikłań ze strony układu krążenia. Obniżenie wartości ciśnienia tętniczego.

Podaż leków obniżających ciśnienie tętnicze wg zlecenia lekarza(Prestanium, Vivacor)

Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie tętnicze, tętno, zabarwienie powłok skórnych).

Podałam leki obniżające ciśnienie tętnicze wg zlecenia lekarza.

Skontrolowałam podstawowe parametry życiowe (ciśnienie tętnicze, tętno oraz zabarwienie powłok skórnych).

Ciśnienie tętnicze ustabilizowało się. Wynosi 105/65; tętno 76; powłoki skórne zaróżowione. Problem wymaga dalszej obserwacji.

Możliwość wystapienia niedrożności dróg oddechowych z powodu założonej rurki intubacyjnej, brak możliwości zamoistnego odksztuszania wydzieliny

Niedopuszczenie do niedrożności

Odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego wg potrzeby.

Odsysanie zgodnie ze standardem.

Pielęgnacja rurki intubacyjnejj(zmiana gazika i tasiemki)

Obserwacja wydzieliny, ilości, zabarwiania, zapachu, obserwacja saturacji i parametrów, osłuchiwanie pacjenta. Podanie leków na zlecenie lekarza Acc

Odsysałem pacjenta zgodnie ze standardem , zaleganie wydzieliny nie występuje.

Ryzyko wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego

( zapalenie płuc) z powodu unieruchomienia

Zapobieganie

Wystąpienia zapalenia płuc

Oklepywanie klatki piersiowej, pozycja wysoka lub półwysoka.

W razie konieczności odsysanie wydzieliny z drzewa tchawiczno-oskrzelowego, wietrzenie Sali,częsta zmiana ułożenia pacjenta (co 2 godziny)

Zapobiegano wystapieniu zapalenia płuc

Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu moczowego spowodowane założeniem cewnika do pęcherza moczowego

Zapobieganie zakażeniom ze strony układu moczowego

Higiena i pielęgnacja okolicy cewki moczowej, wymiana cewnika co 14 dni, dobanie o  jałowość cewnika, dobowa zbiórka moczu, kontrola ilości, zabarwienia oddawanego moczu

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!