plik doc

testy z anestezjologii


Anestezjologia – pytania testowe.       Najczęściej spotykana przyczyna Ostrej Niewydolności Oddechowej to:       Hipoksemiczna       Hipowentylacyjna       Hiperwentylacyjna       Wszystkie fałszywe       Wymień pozapłucne przyczyny ostrej niewydolności oddechowej:       Choroby OUN i rdzenia kręgowego       Uszkodzenie nerwów ruchowych     &...

plik doc

Znieczulenie przewodowe

znieczulenie przewodowe
Anestezjologia C 21.10.2005 Znieczulenie przewodowe       centralne (dokanałowe)       z-o zewnątrzoponowe – krzyżowe       p-p rdzeniowe       obwodowe       sploty nerwowe (np. szyjny, barkowy)       pnie nerwowe (np. kulszowy, udowy)       nerwy obwodowe (kończyna górna: promieniowy, łokciowy, pośrodkowy; kończyna dolna: strzałkowy, piszc...

plik docx

zbior pytan- anestezjologia

Zbior pytan na egzamin z anestezjologii

  1.  Jaką drogą odbywa się żywienia pozajelitowe? -wykorzystuje się żyłę główną górną, inaczej żyłę centralną
  2.  Co jest odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej? -pierścieniowe zwężenie tchawicy, jest to najgroźniejsze powikłanie, pojawia się u 20% po przedłużonej intubacji i u 50%...