ikona pliku docx

anestezjologia notatki

Wykłady z anestezjologii i intensywnej opieki medycznej


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 255,79 kB.


Anestezjologia 

jedna ze specjalności lekarskich zajmująca się przygotowaniem chorego do operacji, przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia. Ponadto w domenie anestezjologów leży prowadzenie oddziałów intensywnej terapii, oddziałów ratunkowych, sal wybudzeń jak również terapia bólu.

Jakie są techniki znieczulenia (postępowania na sali operacyjnej)?

 1.  znieczulenie ogólne: z intubacją, z maską twarzową, różne leki
 2.  znieczulenie regionalne: z. podpajęczynówkowe, blokady nerwów i spotów 
 3.  połączenie znieczulenia ogólnego i regionalnego
 4.  sedacja czyli „głupi Jaś”
 5.  nie robić, nic tylko monitorować
 6.  odmówić znieczulenia

Zanim znieczulimy czyli wizyta przedoperacyjna

 1.  Ocena przedoperacyjna chorego  optymalnie powinna być wykonana dzień przed terminem wykonania znieczulenia.
 2.  Powinna być przestrzegana zasada  -  ten sam anestezjolog przeprowadza wizytę przedoperacyjną i  znieczulenie.
 3.  Służy kwalifikacji i przygotowaniu pacjenta do znieczulenia.
 4.  Ocena stanu zdrowia chorego przed znieczuleniem oraz ewentualna zmiana terapii  
 5.  Ocena ryzyka znieczulenia (?)
 6.  Wybór postępowania anestezjologicznego
 7.  Premedykacja czyli zalecenie leków („uspokajających”) przed operacją
 8.  należy się przedstawić
 9.  identyfikacja chorego  - identyfikacja operacji
 10.  nawiązanie kontaktu z chorym
 11.  uspokojenie pacjenta rozmową  - premedykacja niefarmakologiczna
 1.  Ocena stanu zdrowia chorego przed znieczuleniem - Wywiad:
 2.  obecna choroba powód operacji
 3.  przebyte choroby i przyjmowane leki
 4.  przebyte operacje
 5.  dotychczasowa przeszłość anestezjologiczna czy były operacje; trudna intubacja !!!, niepożądane reakcje na środki anestetyczne
 6.  uczulenia i inne reakcje alergiczne
 7.  używki
 8.  karencja pokarmowa

Zachowanie karencji pokarmowej:

 1.  6 h bez posiłków stałych
 2.  2 h bez napojów
 3.  4 h bez mleka

Czynniki wydłużające czas opróżniania żołądka:

 1.  uraz, wstrząs
 2.  niedrożność przewodu pokarmowego
 3.  ciąża
 4.  neuropatie
 5.  leki (np. opioidy), alkohol

U chorych nie będących na czczo znieczulenie należy wykonywać tylko ze wskazań życiowych ( zespół Mendelsona).

Badanie fizykalne:

 1.  stan neurologiczny świadomości
 2.  stan układu oddechowego
 3.  stan układu krążenia
 4.  ocena budowy anatomicznej głowy i szyi pod kątem trudności intubacyjnych
 5.  ocena budowy anatomicznej głowy i szyi pod kątem trudności intubacyjnych

TESTY PROGNOSTYCZNE:

Test Mallampatiego (w modyfikacji Samsoona i Younga)

Badanie jamy ustno-gardłowej, stojąc twarzy do pacjenta. Pacjent maksymalnie otwiera usta i wysuwa język na brodę (bez wydawania dźwięków).

stopień 1 widoczne fałdy podniebienne, podniebienie miękkie, języczek

stopień 2 widoczne - fałdy podniebienne, podniebienie miękkie, końcówka języczka schowana

stopień 3 widoczne tylko podniebienie miękkie

stopień 4 - niewidoczne podniebienie miękkie

TESTY PROGNOSTYCZNE:

Odległość tarczowo-bródkowa (test Patila)

Odległość pomiędzy górnym brzegiem chrząstki tarczowatej i wyniosłoscią bródki przy całkowicie wyprostowanej szyi:

 1.  prawidłowa > 7 cm; gdy < 6 cm prognozuje około 75% trudnych laryngoskopii
 2.  połączenie skal Patila i Mallampatiego (< 7 cm i skala 3-4) zwiększa swoistość (97%), ale obniża czułość (81 %)

Trudności z utrzymaniem drożności są najpoważniejszą  przyczyną  powikłań anestezjologicznych.  Aż do 30% zgonów z przyczyn anestezjologicznych jest spowodowanych nieodpowiednim udrożnieniem dróg oddechowych.

 1.  większość powikłań ma miejsce z powodu niespodziewanych trudności
 2.  ocena dróg oddechowych  polega na prognozowaniu trudnej bezpośredniej laryngoskopii i intubacji

WYWIAD:

 1.  wrodzone nieprawidłowości dróg oddechowych zespoły: Pierrea-Robina, Klippela-Feila, Downa
 2.  nabyte trudności: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Stilla, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, akromegalia, ciąża, cukrzyca
 3.  jatrogenne: operacje stawu skroniowo-żuchwowego, rozszczep kręgów szyjnych, radioterapia jamy ustnej/gardłowej, operacje krtani/tchawicy 
 4.  problemy podczas wcześniejszych znieczuleń, np. uszkodzenie zębów, silny ból gardła; sprawdź wcześniejsze karty znieczulenia, raporty, bazy danych

BADANIE:

 1. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 255,79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!