ikona pliku odt

anestezjologia notatki

ŚMIERĆ MÓZGU – OPIEKA NAD DAWCĄ NARZĄDÓW


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,87 kB.


ŚMIERĆ MÓZGU – OPIEKA NAD DAWCĄ NARZĄDÓW
      Śmierć jest zjawiskiem biologicznym, a więc nie występuje w konsekwencji jej stwierdzenia. Diagnoza śmierci przez wieki była bezproblemowa i podejmowaną ją na podstawie objawów ustania krążenia i bezdechu. Wraz z wejściem w życie w lipcu 2007 roku nowych przepisów i wprowadzeniem badań instrumentalnych do diagnostyki śmierci mózgu definiuje się ja jako nieodwracalną utratę wszystkich funkcji całego mózgu, z pniem mózgu włącznie. Obecnie w diagnozowaniu śmierci mózgu kluczowym pojęciem jest nieodwracalna utrata wszystkich funkcji mózgowych, a więc śmierć całego mózgu. Postrzegamy umieranie jako proces. Rozwija się on od osłabienia funkcji, aż do jej całkowitej utraty. Końcowy punkt określany jest jako śmierć. Ponieważ istotne funkcje życiowe, takie jak krążenie i oddychanie mogą być w dzisiejszych czasach sztucznie utrzymywane, stwierdzenie nieodwracalnej utraty wszystkich funkcji mózgowych staje się koniecznym i wystarczającym warunkiem stwierdzenia śmierci.
      Wg WHO (Sydney 1968 r.) - Śmierć jest stopniowym procesem komórkowym. Moment śmierci poszczególnych komórek i narządów nie jest tak istotny, jak pewność, że proces stał sie nieodwracalny, niezależnie od rodzaju zastosowanych technik resuscytacyjnych.
      Wg klasycznej definicji śmierci – Śmierć następuje wskutek ustania krążenia. Nieodwracalne ustanie krążenia krwi oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie oznacza ono natychmiastową śmierć wszystkich komórek ciała.
      Wg nowej definicji śmierci – Śmierć pnia mózgu to śmierć mózgu jako całości. Nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu oznacza śmierć mózgu jako całości. Niekoniecznie oznacza ono natychmiastową śmierć wszystkich komórek mózgu.
Czynnikiem kwalifikującym jest śmierć pnia mózgu. Jej stwierdzenie jest warunkiem koniecznym ale i wystarczającym, aby uznać śmierć mózgu jako cał
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!