plik doc

zagrożenie zycia układ oddechowy


Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego Dychawica oskrzelowa Astma to przewlekła zapalna choroba dróg oddechowych u podatnych osób.: Objawom zapalenia zwykle towarzyszy rozlane, choć o zmiennym nasileniu upośledzenie drożności dróg oddechowych i nasilenie reaktywności oskrzeli na różne bodźce. Obturacja jest często odwracalna pod wpływem leczenia lub samoistnie. Objawy podmiotowe- jednak żaden nie jest swoisty dla tej choroby: świsty, duszność, ucisk w klatce piersiowej, kasze...

plik pdf

stany zagrożenia życia

stan astmatyczny, oparzenia, śpiączka cukrzycowa, zawał serca, toksykologia
Astma oskrzelowa stan astmatyczny    Stan astmatyczny ciężkie rozlane zwężenie oskrzeli, które przejściowo nie ustępuje pod wpływem konwencjonalnego leczenia nasilenie niewydolności oddechowej w przebiegu ostrej astmy oskrzelowej 1-5% populacji Zagrażający życiu przebieg astmy spowodowany jest przez narastające niedotlenienie i wzrost poziomu CO2 we krwi co może spowodować zaburzenia świadomości i w konsekw...

plik pdf

pytania ze specjalizacji anestezjologicznej

jesień 2011
Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 011211 * * * T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t . całość Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie karty identyfikacyjnej znajdującej się na ostatniej stronie f...

plik docx

anestezjologia proces

proces pielegnowania

PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIE………………………………………………………

plik docx

anestezjologia proces pielegnowania

Proces pielęgnowania z anestezjologi

PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIE………………………………………………………

plik doc

pielęgnacja układu oddechowego

Pielęgnacja układu oddechowego
Pielęgnacja układu oddechowego Utrzymanie drożności dróg oddechowych Do działań diagnostycznych pielęgniarki należą w tym przypadku:       obserwacja i ocena stanu ogólnego chorego       obserwacja częstości, charakteru oddychania       obserwacja ilości i jakości wydzieliny z drzewa oskrzelowego       zanotowanie charakteru zaburzeń oddychania       zanotowanie nasilen...

plik doc

test ogolnozawodowy

1. Odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych u pacjenta zaintubowanego
ACLS Zaawansowane zabiegi reanimacyjne – test       Odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych u pacjenta zaintubowanego:       Nie powinno trwać dłużej niż 10 sek       Powinno być poprzedzone wentylacją 100% tlenem       Może powodować hipoksję       W czasie wkładania cewnika do dróg oddechowych ssanie powinno być wyłączone Prawidłowe od...

plik odt

anestezjologia

ŚMIERĆ MÓZGU – OPIEKA NAD DAWCĄ NARZĄDÓW
ŚMIERĆ MÓZGU – OPIEKA NAD DAWCĄ NARZĄDÓW       Śmierć jest zjawiskiem biologicznym, a więc nie występuje w konsekwencji jej stwierdzenia. Diagnoza śmierci przez wieki była bezproblemowa i podejmowaną ją na podstawie objawów ustania krążenia i bezdechu. Wraz z wejściem w życie w lipcu 2007 roku nowych przepisów i wprowadzeniem badań instrumentalnych do diagnostyki śmierci mózgu definiuje się ja jako nieodwracalną utratę wszystkich fun...