ikona pliku pdf

Andrzej Frycz Modrzewski notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 112,56 kB.


Andrzej Frycz Modrzewski Polski pisarz doby renesansu, teolog, reformator. Urodzony 20 września 1503 roku w Wolborzu w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do jednej z krakowskich szkół parafialnych. W latach 1518-1522 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza. W 1522 roku Modrzewski przyjął niższe święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę w kancelarii prymasa Jana Łaskiego. Przez pewien czas przebywał w Wittenberdze, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskiem reformatorskim (m.in. z Marcinem Lutrem). W 1541 roku powrócił do kraju i zamieszkał przy dworze Jana Łaskiego. Od 1547 roku Frycz Modrzewski pełnił funkcję sekretarza Zygmunta Augusta. Sześć lat później osiadł w rodzinnym Wolborzu, gdzie przejął dziedziczony przez rodzinę urząd wójta. Największe dzieło Modrzewskiego – traktat w języku łacińskim „De Republica emendanda” – ukazało się w 1551 roku. Ze względu na kontrowersyjność poglądów autora (krytyka niektórych działań Kościoła), utwór ukazał się pierwotnie bez dwóch ostatnich ksiąg, a Modrzewskiego uznano za heretyka. W 1560 roku pisarz utracił zajmowane stanowisko wójta na skutek swojej działalności reformatorskiej i małżeństwa z Jadwigą Kamieńską (Modrzewski był duchownym). Modrzewski zmarł w 1572 roku na skutek zarazy. Miejsce pochówku pisarza nie jest znane. W 1551r. ukazał się w Krakowie dzieło pod tytułem ,, O poprawie Rzeczypospolitej”. Dzieło to składało się z 3 części natomiast ,,O kościele” i ,, O szkole” skonfiskowała w druku cenzura kościelna. Uważał, że sprawa wychowania młodzieży należy do najważniejszych problemów ówczesnego życia. Postulaty pedagogiczne Zadania szkoły 1. Propagowanie nowych idei społecznych i kształtowanie w ich duchu młodego pokolenia 2. Zacieranie różnic między szlachtą a mieszczaństwem i chłopstwem 3. Dawanie równego startu życiowego dzieciom wszystkich stanów. Krytyka starego wychowania 1. Krytykował sposób wychowania synów magnackich zarzucając mu, że jest zbyt miękki i demoralizujący. 2. Poważnego niebezpieczeństwa dla życia społecznego dopatrywał się w rozwijaniu od najwcześniejszych lat w synach magnackich pychy, przesadnego mniemania o zasługach i potędze rodu, zamiłowania do bogatych strojów, złotych łańcuchów, wykwintnych potraw itp. 3. Niewłaściwe i szkodliwe dla społeczeństwa wychowanie z okresu lat dziecinnych pogłębiał młody chłopiec pochodzenia magnackiego na dworach wielkich panów. Podobnie jak Maricius nie znajdował na ówczesnych dworach odpowiedniej atmosfery do rozwoju cnót i nauk. 4. Podkreślał, że nie należy burzyć niczego, co uświęciła tradycja , lecz raczej przystosować stare instytucje do nowych potrzeb, przekonywał, że wychowanie
dworskie, poddane pod kontrolę władz państwowych, może stać się przy odpowiednim kierownictwie „warsztatem ogłady i kształcenia umysłu” 5. Atakował pogardliwy stosunek szlachty do wiedzy 6. Potępiał oświatę kościelną skierowaną wyłącznie do kandydatów na księży 7. Krytyka program szkół kościelnych średniowiecza Wychowanie moralne. 1. Pierwsze lata życia są najważniejsze – zakładanie fundamentów moralnych na całe życie; 2. Dbanie o rozwój fizyczny – przyzwyczajanie dzieci do prostego pożywienia, umiarkowanego jedzenia i picia, niewygód, zimna i gorąca, troska o odpowiednie ćwiczenia fizyczne,, prostota i surowość wychowania nie powinna być przesadna i szkodzić dziecku; 3. Jego zasady moralne uświadamiały człowiekowi jego obowiązki codzienne, od najmłodszych lat należy uświadamiać dziecku jego obowiązki wobec rodziny, sąsiadów, przyjaciół, ludzi stojących wyżej w hierarchii społecznej i niżej, wobec osób prywatnych i publicznych; 4. Praca – najważniejszy aspekt wychowania moralnego, należało przyzwyczajać dzieci do pracy i sprawdzać jej wyniki, gdyby dzieci uchylały się od wyznaczonych zajęć, należało je do niej zmuszać nawet za pomocą rózgi. Konieczność opieki państwa nad szkołami 1. Prowadzenie szkół i czuwanie nad ich programem powierzał państwu 2. Postulował zorganizowanie odpowiedniego wychowania i nauczania dla wszystkich chłopców, bez względu na ich pochodzenie społeczne i stan majątkowy, 3. przeznaczenie części dochodów klasztornych na utrzymanie szkół; postulował aby bogate konwent, mające mało mnichów, dostarczały funduszów na kształcenie studentów 4. gros funduszów na utrzymanie szkół powinni dostarczać biskupi przez nadawanie uczonym wyższych urzędów kościelnych, dochody i beneficja kościelne powinny dostarczać odpowiednich sum na dostatnie utrzymanie nauczycieli, aby nie musieli oni szukać dodatkowych zajęć dla zabezpieczenia swojego bytu; 4. żądał dobierania uczniów na podstawie ich uzdolnień Program nauczania 1. 2stopnie nauki szkolnej: trivium (gramatyka, retoryka, dialektyka), powinien dawać przygotowanie ogólne do zrozumienia przedmiotów wchodzących do programu szkoły średniej, stanowiącej drugo stopień. 2. Chłopcy powinni się przykładać do tych przedmiotów, które im przyniosą korzyść w wieku dojrzałym szczególnie przy załatwianiu różnych spraw publicznych. 3. Oprócz języków klasycznych szkoła powinna uczyć filozofii, pięknego stylu, wymowy, umiejętności brania udziału w uczonych dysputach oraz w deklamacjach; nauczanie języka polskiego 4. Wewnętrzne życie szkoły oparte na samorządzie uczniowskim, stanowiącym rodzaj sądu uczniowskiego.
5. Świecka pod względem programu nauczania i wychowania, pozostająca pod opieką władz państwowych, szkoła Modrzewskiego była jednocześnie związana z kościołem, ponieważ jej nauczyciele, jako posiadacze beneficjów kościelnych, musieliby przynajmniej w większości należeć do stanu duchownego.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 112,56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!