ikona pliku doc

andragogika- zagadnienia notatki

andragogika, zagadnienia


  262 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 262
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72.00 kB.


PRACA ? ma charakter wymiarowy, wieloznaczność wynika z faktu ze różne nauki inaczej definiują pracę: 1. filozofia: rozpatrywana jako zjawisko w życiu społeczeństwa i jednostki rozpatrywana punktu widzenia wartości. 2. Socjologia jako proces społeczny będący podstawą bytu społecznego jednostek. 3 Prawo: jako umowa miedzy stronami regulowana kodeksem prawnym. 4. ekonomia: jako wydajne zadanie nastawione na uzyskanie zysku którego wymiar ustala pracodawca. 5. etyka: świadoma działalność człowieka skierowana na przekształcanie rzeczywistości i przystosowania jej do potrzeb ludzi, cel pracy: tworzenie nowych wartości duchowych i materialnych. 6. psychologia: analizowana na płaszczyźnie czynników i składników psychologicznych oraz z punktu widzenia indywidualnych potrzeb jednostki. 7.Nauki biologiczne i medyczne: proces morfologiczno-fizjologiczny. 8. Nauki techniczne : jako proces technologiczny 9. społeczne nauki kościoła: jako podstawowy wymiar bytu ludzkiego, prawda o sensie życia 10. Pedagogika: wychowanie do pracy i przez pracę FUNKCJE PRACY: Ekonomiczna ? 1. tworzy nowy produkt gospodarczy i społeczny, 2. tworzy nowe wartości i postęp, 3. przyczynia się do wzrostu Pizom rozwoju gospodarczego, w zależności od umiejętności, wykształcenia warunków i motywacji do pracy, relacji społecznych. Dochodowa ? jest środkiem uzyskania przychodów (ludzie pracują po to aby mieć pieniądze) społeczna - polega na zaspokojeniu aspiracji zawodowych i społecznych. (dążenie do uzyskania prestiżu zawodowego) Czym jest praca dla współczesnego człowieka? pewną zasadą i normą postępowania, która obowiązuje w danej epoce i środowisku; powinna mieć charakter pracy dobrej, użytecznej ( mieć wartości pozytywne) jest również postrzegana jako wartość autoteliczna, czyli jest wartością samą w sobie, wartością która może się przyczyniać do innych wartości. UCZELNIE KORESPOND
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!