plik doc

Ferma Ogrodniczo – Pszczelarska ,,Pszczelin”

Opis Uniwersytetu zwanego ,, Pszczelin"
Ferma Ogrodniczo – Pszczelarska ,,Pszczelin”       Ferma Ogrodniczo - Pszczelarska została założona w 1900 roku dla młodzieży męskiej w podwarszawskim Brwinowie – była pierwszym tego typu Uniwersytetem Ludowym w Polsce. W 1898 roku uzyskano zgodę Ministerstwa Rolnictwa w Petersburgu na otwarcie placówki, która oficjalnie funkcjonowała pod nazwą „Ferma Ogrodnicza”, zaś potocznie była nazywana „Pszczelinem” od Towarzystwa Pszczelnic...

plik doc

andragogika

opracowanie zagadnień z andragogiki
Andragogika. -Edukacja całożyciowa -Edukacja ustawiczna -Edukacja permanentna Nauka o edukacji dorosłych. Andragogika w terminologii naukowej, 1833 r. Aleksander Kapp (Niemcy) Helena Radlińska, Andrzej Niesiołowski (Polska) Polska przełom XIX – XX w. Uwarunkowania rozwoju andragogiki: -Dostępność oświaty -Bogactwo źródeł metod, form edukacji -Edukacja jako proces całożyciowy -Wychowanie nie kończy się wraz z zakończeniem szkoły -Edukacja m...

plik pdf

Andragoika - wprowadzenie

Andragogika - wprowadzenie
Andragogika (gr. anēr, dop. andrōs – mężczyzna, agō - prowadzę), najprostsze i dosłowne tłumaczenie nazwy andragogika oznacza „prowadzenie człowieka dorosłego”. Nie można jednak traktować tego tłumaczenia zbyt dosłownie, gdyż nie pozwala ono zrozumieć współczesnego znaczenia tego pojęcia. Pedagogika dorosłych jest jedną z nauk pedagogicznych zajmujących się badaniem zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowywania młodzieży pracującej i dorosłych.1 Jako dyscy...

plik pdf

streszczenie technopol

streszczenie technopol
N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ulepszonymi środkami wiodącymi do wcale nie lepszego celu. Człowiek mądry nawet w tak ponurym nastroju musi krytykę techniki od uznania jej osiągnięć. Pismo nie jest technologi...

plik pdf

opracowanie technopol

streszczenie Neil Postman Technopol
N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ulepszonymi środkami wiodącymi do wcale nie lepszego celu. Człowiek mądry nawet w tak ponurym nastroju musi krytykę techniki od uznania jej osiągnięć. Pismo nie je...

plik doc

Wychowanie ekologiczne

Referat wychowanie ekologiczne
Termin „ekologia” został wprowadzony przez Ernesta Haeckla w 1869 roku. Ekologia- termin wywodzący się od greckiego „aikos” – dom, środowisko i „logos” słowo albo opowieść. Jest to opowieść o domu jakiejś żywej istoty. Dom jest tu oczywiście przenośnią i oznacza całość otoczenia organizmu jako środowisko żywe i nieożywione.” T. Umiński: Ekologia. Środowisko. Przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP, Warszawa 1995, Ekologia – jest dziedziną biolo...

plik doc

Wychowanie ekologiczne

Referat wychowanie ekologiczne
Termin „ekologia” został wprowadzony przez Ernesta Haeckla w 1869 roku. Ekologia- termin wywodzący się od greckiego „aikos” – dom, środowisko i „logos” słowo albo opowieść. Jest to opowieść o domu jakiejś żywej istoty. Dom jest tu oczywiście przenośnią i oznacza całość otoczenia organizmu jako środowisko żywe i nieożywione.” T. Umiński: Ekologia. Środowisko. Przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP, Warszawa 1995, Ekologia – jest dziedziną biolo...

plik doc

andragogika rehabilitacyjna

Andragogika rehabilitacyjna (rewalidacyjna) - to obszar andragogiki skupiający swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus – silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych.
Andragogika rehabilitacyjna (rewalidacyjna) - to obszar andragogiki skupiający swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus – silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych. W Polsce Aleksander Hulek rehabilitację zdefiniował nas...