ikona pliku doc

andragogika notatki

opracowanie zagadnień z andragogiki


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 111.50 kB.


Andragogika.
-Edukacja całożyciowa
-Edukacja ustawiczna
-Edukacja permanentna
Nauka o edukacji dorosłych.
Andragogika w terminologii naukowej,
1833 r. Aleksander Kapp (Niemcy)
Helena Radlińska, Andrzej Niesiołowski (Polska)
Polska przełom XIX – XX w.
Uwarunkowania rozwoju andragogiki:
-Dostępność oświaty
-Bogactwo źródeł metod, form edukacji
-Edukacja jako proces całożyciowy
-Wychowanie nie kończy się wraz z zakończeniem szkoły
-Edukacja ma charakter interdyscyplinarny
Podmiot andragogiki
-Człowiek dorosły
Przedmiotem badań : edukacja młodzieży pracującej, i ludzi dorosłych – czyli ogół procesów oświatowo – wychowawczych, obejmujących kształcenie, samokształcenie, wychowanie, samowychowanie, i działalność oświatową.
Efekt działań: samorealizacja
Człowiek dorosły:
-Ten który skończył 18 lat
-Dojrzały fizycznie i psychicznie oraz społecznie
Dojrzałość – wynik długotrwałego procesu doskonalenia osobowości (sprawności, świadomości, odpowiedzialności).
Relacje ped. Ogólna - andragogika
-Pierwsza była pedagogika
-Pedagogika jest źródłem inspiracji
-Problemy andragogiczny w pedagogice
-Pojęcia z andragogiki (samokształcenie, samowychowanie)
-Negacja pojęć pedagogicznych przez andragogikę (samorealizacja)
-Dzieci i młodzież – adaptacja, dorośli – przekształcenie, tworzenie,
-Wychowanie dla przyszłości – andragogika współodpowiedzialność za warunki życia
-Pedagogika – kształtowanie, andragogika, - doskonalenie (nowe drogi rozwoju)
-Pedagogika – perspektywa, andragogika – dramatyzm
-Pedagogika, andragogika – integralność celów, treści, zasad
-Metodologia , andragogika badanie: ped. – szkoła, andragogika, pozaszkolne warunki rozwoju,
Cele andragogiczny – rozwój człowieka dorosłego
-Trudności rozwoju
-Czynniki rozwoju
-Rozwój a stopień świadomości dorosłego
Aktywność jako wyznacznik celów w andragogice:
-Świadomość, celowość aktywności
-Refleksja i
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 111.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!